Konsten i Ursvik

En av konstens viktigaste uppgifter är att väcka känslor. Den tilltalar oss på ett djupt mänskligt plan och berör vår fantasi, våra drömmar och förhoppningar.

Konsten i Ursvik är en unik satsning för att göra rummet mellan husen mer spännande, intressant och levande. De olika konstverken skapar nya mötesplatser, samtidigt som de stimulerar tankar och känslor.

Konstnärernas uppdrag har varit att utifrån olika platser i Ursvik ta fram förslag för konstnärlig gestaltning. Förslagen har sedan utvecklats och integrerats i stadsmiljön. Även Ursviks västra delar ska få en spännande konstnärlig gestaltning i takt med att området byggs ut.

Några av konstverken ser du här. Mer information, fler bilder och en praktisk konstkarta över Ursvik hittar du i denna broschyr.