Ursviks motionsområde rustas upp

30 april 2016

Motionsområdet i Ursvik ska rustas upp och göras mer tillgängligt. Det behövs bland annat en ny motionsgård, bättre skyltning, belysning, fler elljusspår och ett spår speciellt utformat för längdskidåkning. Dessutom föreslås nya start- och målplatser vid Milot i Stora Ursvik.

Utvecklingen av motionsområdet i Ursvik är en del av friluftsplanen för Sundbyberg, som kommunfullmäktige antog 2013. Den 25 april 2106 beslutade kommunfullmäktige att kultur- och fritidsnämnden och stadsmiljö- och tekniska nämnden ska ta fram en utvecklingsplan för Ursviks motionsområde. Eftersom Ursviks motionsområde sträcker sig över kommungränsen till Solna kommer Solna att tillfrågas om man vill delta i framtagande av en gemensam utvecklingsplan.

Den kartläggning av eventuella markåtgärder är i det närmaste klar och då kan planeringen gå vidare. Tankar som finns sedan tidigare är ridhus och kanske någon form av djurverksamhet med en tillhörande lekplats, en naturskola och kolonilotter i området. Men inget är bestämt än. Först ska utvecklingsplanen arbetas fram, vilket kommer att ske i samråd med Sundbybergsborna. En sak är dock säker, Milot går en ny och spännande framtid till mötes!