Ursviksbussen

Här kan du läsa mer om Ursviksbussen – den extrainsatta buss mellan Ursvik och Hallonbergen som ska testas på helgkvällar under perioden 23 augusti till 13 oktober.

Ursviksbussen är en inhyrd SL-buss, som under en testperiod ska förstärka busstrafiken mellan Ursvik och Hallonbergens t-bana på helgkvällar. Bussen är en del i ett större arbete som Stadsbyggnadsprojektet i Ursvik har initierat för att på ett hållbart sätt möta de boendes önskemål om att lättare kunna ta sig mellan Ursvik och tunnelbanan.  

Stora Ursvik är ett område under utveckling och kollektivtrafiken är inte fullt utbyggd ännu. Ursvik är också ett av de områden i Sundbyberg som idag har längst till spårbundna kommunikationer. Tvärbanan kommer till Ursvik år 2021 och SL:s busstrafik kommer att utökas successivt i takt med att området och invånarantalet växer.

Samtidigt har antalet invånare i Stora Ursvik redan passerat 6 000. Därför är det angeläget för såväl Stora Ursviks markägare som Sundbybergs stad att på olika sätt försöka möta Ursviksbornas önskemål och behov av ökad mobilitet och upplevd trygghet i väntan på att utbyggnaden av SL:s kollektivtrafik ska hinna ikapp.

Ursviksbussen kommer att köras på torsdags-, fredags- och lördagskvällar under en testperiod mellan 23 augusti och 13 oktober, som följs upp med en utvärdering. Beroende på utvärderingens utfall kan Ursviksbussen modifieras i omfattning eller tider, eller läggas ner – till exempel vid lågt nyttjande.

En detaljerad tidtabell för testperioden ska tas fram och avgångstiderna kommer att vara sökbara i SL:s vanliga digitala reseplanerare.

Vill du veta mer? Här hittar du Frågor och svar om Ursviksbussen.