Vision och framtid

Ursvik planeras och byggs med omtanke. Det handlar inte bara om husen, gatorna, parkerna och servicen, utan också om att uppmuntra gemenskap och omtänksamhet mot varandra.

Tillsammans skapar vi en levande och trygg stadsdel där alla kan trivas. En plats med varierad arkitektur, spännande konst, härliga naturområden och massor av möjligheter för både stora och små.

Gemensam vision
De markägare och bostadsbyggare som utvecklar Ursvik gör det i nära samarbete med Sundbybergs stad. Den gemensamma visionen och drivkraften är att skapa ett område som är utformat både med – och för – omtanke. Omtanke om alla människor som bor här, jobbar här eller bara är på besök.

Torget, tvärbanan och broarna
Navet i området blir Ursviks torg i väster. Här kommer stadsbebyggelsen att bli tätare, med fler butiker, restauranger och andra typer av service. Tvärbanans Kistagren kommer att stanna vid två hållplatser i Ursvik när den kommer hit våren 2022, varav en vid torget.

Broar kommer att förbinda Ursvik med närområdena. Längs Tvärbanan byggs en gång- och cykelbro i söder till Rissne. I väster ska enligt planerna bron för gång-, cykel- och busstrafik till Rinkeby öppnas i samband med att Tvärbanan öppnar 2022.

Broarna blir entréer till Ursvik och ska få en omsorgsfull och välkomnande utformning, till exempel med konstnärlig gestaltning.

Etappvis utbyggnad
Ursvik är Sundbybergs enskilt största bostadssatsning och en av de största i Stockholms län. Utbyggnaden av området sker i etapper där vissa är färdiga, andra utvecklas nu och ytterligare några ligger längre fram i tiden.

Stadsbyggnadsprojektet i Ursvik påbörjades 2005 och ska enligt planerna vara färdigt omkring 2030, då närmare 20 000 invånare beräknas bo i området.