TIDSLINJE

Följ med i Ursviks spännande utveckling från 2001 fram till idag och vidare in i framtiden. Tidpunkter som anges i framtiden är planerade cirkatider utifrån vad som är känt idag.

FÄRDIGT

KLART!

När Ursvik är färdigutvecklat beräknas stadsdelen vara hem för omkring 14-16 000 invånare.

2026

Ursviks torg

Planerad öppning av torget, som ska bli hjärtat i området med butiker, restauranger och annan service.

2025

TVÄRBANAN TILL URSVIKS TORG

Tvärbanans Kistagren planeras börja trafikera Ursviks torg under 2025. Därefter fortsätter arbetet att dra spårvägen vidare mot Ursvik norra, Kista och Helenelund.

2023

Området från ovan

Ursviks utveckling till en modern och hållbar stadsdel syns väl från ovan.

2023

Ny broförbindelse

Öppning av bron till Rinkeby för gång- och cykeltrafik. Bron kortar avståndet till tunnelbanan för Ursviksborna och kommer att ge Rinkebyborna bättre tillgång till Tvärbanan.

2019

Kvarnparken

Arbetet med att renovera den gamla kvarnen Stora Stampan påbörjas, liksom uppförandet av Kvarnkullens förskola.

2018

Västra delarna

Planarbete pågår för Ursviks västra delar delar, som ska få en tätare och mer stadslik bebyggelse.

2017

Banarbeten startar

Arbetet med nya vägar och banvall för Tvärbanans Kistagren, som får två hållplatser i Ursvik, påbörjas.

2017

Svinga dig fram!

Sveriges största parkourhall invigs i den gamla pansarvagnshallen på Milstensvägen.

2017

Området från ovan

Ursviks utveckling till en modern och hållbar stadsdel syns väl från ovan.

2016

Beslut om Tvärbanan

Det definitiva beslutet om att bygga Tvärbanans Kistagren, med två hållplatser i Ursvik, tas av landstingsfullmäktige.

2016

Området från ovan

Ursviks utveckling till en modern och hållbar stadsdel syns väl från ovan.

2015

Västra delarna klubbas

Planprogrammet för utvecklingen av områdets västra delar antas av Sundbybergs stad.

2015

Området från ovan

Ursviks utveckling till en modern och hållbar stadsdel syns väl från ovan.

2014

Sopsugen invigs

Invigning av den omskrivna sopsugsterminalen, som nu får ta emot de allra första soporna.

2014

Området från ovan

Ursviks utveckling till en modern och hållbar stadsdel syns väl från ovan.

2013

Sopsugssystemet

Den innovativa sopsugsanläggningen börjar byggas för att underlätta en effektiv och hållbar avfallshantering.

2013

Området från ovan

Ursviks utveckling till en modern och hållbar stadsdel syns väl från ovan.

2009

Tvärbanan till Ursvik

SL påbörjar förstudien för Tvärbanans Kistagren, som ska få två hållplatser i Ursvik.

2009

E18 ska flyttas

Beslut tas av Vägverket om att E18 och Kymlingelänken ska dras om, så att Enköpingsvägen avlastas och kan få en annan karaktär.

2009

Området från ovan

Ursviks utveckling från militärt övningsområde till en modern och hållbar stadsdel syns väl från ovan.

2009

Området från ovan

Ursviks utveckling från militärt övningsområde till en modern och hållbar stadsdel syns väl från ovan.

2008

NCC och HSB köper

NCC och HSB köper Specialfastigheters mark i Stora Ursvik för att kunna utveckla fler bostäder.

2008

Området från ovan

Ursviks utveckling från militärt övningsområde till en modern och hållbar stadsdel syns väl från ovan.

2007

Inflyttningsdags!

De allra första inflyttningarna i Stora Ursvik går av stapeln på Forskningsringen.

2007

Området från ovan

Ursviks utveckling från militärt övningsområde till en modern och hållbar stadsdel syns väl från ovan.

2006

Infrastruktur och nya hus

Infrastrukturen skapas i Stora Ursviks första etapp och husproduktionen startar strax därefter.

2006

Området från ovan

Ursviks utveckling från militärt övningsområde till en modern och hållbar stadsdel syns väl från ovan.

2005

Mona målar

Projektet startar officiellt genom att bland andra Mona Sahlin drar det första penseldraget - istället för det vanliga spadtaget.

2005

Genomförandeavtal

Markägarna och Sundbybergs stad tecknar genomförandeavtal för stadsbyggnadsprojektet.

2004

Förvaltaren köper

Sundbybergs stad säljer mark i Stora Ursvik till sitt fastighetsbolag Förvaltaren, som ska bygga hyresbostäder.

2004

Naturreservat

Igelbäckens naturreservat skapas för att säkra de stora naturvärdena i Ursvik.

2003

Planerna fördjupas

En fördjupad översiktsplan för Ursvik antas av Sundbybergs stad.

2001

Utvecklingsavtal

NCC och Vasakronan tecknar samarbetsavtal för att utveckla Ursvik till en modern stadsdel.

2001

Ursvik "muckar"

Områdets utveckling från militärområde till modern stadsdel startar när Försvaret lämnar Ursvik för gott.