Natur ++ Kymlingeskolan_ursvik_Foto Jan Stenberg (3)