Parkering

I Ursvik gäller zonparkering, vilket innebär att du bara får parkera där skyltningen på plats säger att det är tillåtet. Parkeringsautomater finns utplacerade och du kan även betala med mobilen. Avgift ska erläggas enligt gällande skyltning och för boende erbjuds boendeparkering med månadsbetalning, se nedan.

Sundbybergs stad sköter parkeringsövervakningen i nästan hela Ursvik. Tills vidare sköter dock Corepark bevakningen av delar av Skrivargatan, Arrendevägen, Brännarvägen och Forskningsringen – men även dessa sträckor kommer på sikt att övergå till Sundbybergs stad.

Boendeparkering
För att kunna boendeparkera behöver du ha boendeparkeringstillstånd och ha betalat kostnaden för din boendeparkering. Du ansöker om tillståndet på Sundbybergs stads webbplats. Där kan du också betala för din boendeparkering och hitta mer information.

Garage samt övrig markparkering
I många av kvarteren finns parkeringsgarage där platser hyrs ut till boende i kvarteret och, i mån av lediga platser, även till andra. Kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening för mer information om vad som gäller i ditt hus.

På Ladugårdsgatan finns ett garage med platser som hyrs ut av Newsec. Kontakta lagenhet@newsec.se om du är intresserad av att hyra en plats där.

Vid korsningen Gamla Enköpingsvägen och Oxenstiernas allé finns en markparkering där platser hyrs ut av Förvaltaren, främst till de egna hyresgästerna.

I takt med att Ursvik växer tillkommer fler parkeringsplatser, både i garage och på gatorna.