Parkering

I Ursvik gäller zonparkering, vilket innebär att du bara får parkera där skyltningen på plats säger att det är tillåtet. Parkeringsautomater finns utplacerade och du kan även betala med mobilen. Avgift ska erläggas enligt gällande skyltning och för boende erbjuds boendeparkering med månadsbetalning, se nedan.

Normalt är det Sundbybergs stad som ansvarar för parkeringsövervakningen i de inflyttade och tillgängliga delarna av Ursvik. Undantag kan förekomma i de delar av Ursvik som är under utveckling, men ändå tillgängliga att parkera i. Då kan byggherren i det aktuella området ha gett uppdraget för parkeringsövervakning till någon annan operatör, i väntan på att Sundbybergs stad ska ta över ansvaret för både den fysiska förvaltningen och parkeringsövervakningen av området.

Var därför alltid uppmärksam på gällande skyltning på plats när du parkerar.

Boendeparkering
För att kunna boendeparkera behöver du ha boendeparkeringstillstånd och ha betalat kostnaden för din boendeparkering. Du ansöker om tillståndet på Sundbybergs stads webbplats. Där kan du också betala för din boendeparkering och hitta mer information.

Garage samt övrig markparkering
I många av kvarteren finns parkeringsgarage där platser hyrs ut till boende i kvarteret och, i mån av lediga platser, även till andra. Kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening för mer information om vad som gäller i ditt hus.

Vid korsningen Gamla Enköpingsvägen och Oxenstiernas allé finns en markparkering där platser hyrs ut av Förvaltaren, främst till de egna hyresgästerna.

I takt med att Ursvik växer tillkommer fler parkeringsplatser och andra mobilitetslösningar.