Parkering

Normalt är det Sundbybergs stad som ansvarar för parkeringsövervakningen i de inflyttade och tillgängliga delarna av Ursvik.

Undantag kan förekomma i de delar av Ursvik som är under utveckling, men ändå tillgängliga att parkera i. Då kan byggherren i det aktuella området ha gett uppdraget för parkeringsövervakning till någon annan operatör, i väntan på att Sundbybergs stad ska ta över ansvaret för både den fysiska förvaltningen och parkeringsövervakningen av området. Var därför alltid uppmärksam på gällande skyltning på plats när du parkerar.

I många av Ursviks kvarter finns parkeringsgarage där platser hyrs ut till boende i kvarteret och, i mån av lediga platser, även till andra. Kontakta aktuell hyresvärd eller bostadsrättsförening för att ta reda på mer.

Information om gatuparkering i Ursvik hittar du på Sundbybergs stads webbplats.