Förskolor och skolor

Ursvik är en plats för omtanke. Det gäller inte minst alla barn och ungdomar som ska kunna trivas, få plats i trygga och bra förskolor och skolor samt ha en meningsfull fritid här.

Behov och önskemål om förskolor och skolor ser olika ut för olika familjer. Därför finns det gott om alternativ att välja på, både i Ursvik och närområdet. I takt med att stadsdelen växer och barnen blir fler, planeras för nya alternativ, så att Ursvik kan fortsätta vara ett riktigt bra område för barn i alla åldrar.

Dagens alternativ
Här hittar du de förskolor och skolor som i nuläget finns i Ursvik. Info om andra alternativ i kommunen samt skolor för äldre barn hittar du på Sundbybergs stads webbplats.

Förskolor i Ursvik idag
Forskaren
Granatäpplet
Krubban (Svenska kyrkans öppna förskola)
Lilla Ursviks förskola
Milots förskola
Noblaskolan

Grundskolor i Ursvik idag
Kymlingeskolan
Ursvikskolan
Noblaskolan


En framtid med ännu mer att välja på
Flera nya förskolor planeras i Ursviks västra delar. Några ska drivas i kommunal regi och andra kommer troligen att drivas av fristående förskoleaktörer.

Gällande låg- och mellanstadium så har flera av de befintliga Ursviksskolorna möjlighet att ta emot fler elever redan idag, medan andra kommer att utöka sin kapacitet.

Den planerade högstadieskolan och idrottshallen föreslås ligga i den nordvästra delen av den nya stadsdelen. En bedömning utifrån vad som är känt idag är att det kan bli en skola för årskurs 6–9 med omkring 600 elever. Både skolbyggnaden och idrottshallen ska kunna användas av skolan på vardagar och för olika föreningsaktiviteter på kvällar och helger.