Äldreomsorg

Det planeras för två äldreboenden i Ursvik – ett särskilt boende och ett mellanboende.