Äldreomsorg

Det planeras för två äldreboenden i Ursvik – ett särskilt boende och ett mellanboende. När dessa blir klara är inte fastställt än.