Äldreomsorg

Det planeras för två äldreboenden i Ursvik – ett särskilt boende och ett mellanboende. När dessa blir klara är inte fastställt idag, men sannolikt blir det någon gång mellan 2020 och 2025.