Vad ska hända med Stora Ursviks gård?

1 december 2021

Det ser nästan ut som ett spökhus mitt i Ursviks nybyggda bostadsområde. Den gamla träbyggnaden vid Kymlingeskolan är låst, har igenspikade fönster och används inte alls idag. Annat var det förr – och kanske kan ett nytt liv vänta Stora Ursviks gård i framtiden.

Att det åldersdigna trähuset sticker ut och överraskar besökaren i Ursviks moderna stadsmiljö är inte så konstigt. Den gamla mangårdsbyggnaden vid Kymlingeskolan uppfördes 1873, men Stora Ursviks gård har legat på platsen mycket längre än så. Här har en gård legat sedan minst 1500-talet och förmodligen ännu längre tillbaka i tiden. Jordbruket lades ner på 1930-talet och byggnaden användes sedan som kontor av Försvaret fram till 1993.

Reportage i lokaltidningen
Lokaltidningen Mitti Sundbyberg har gjort ett spännande reportage om den gamla byggnaden och de framtidsplaner som finns för den. Sundbybergs stads kommunstyrelse har beslutat om en förstudie för att granska byggnadens skick, undersöka vad som krävs för att göra den brukbar igen och komma med förslag på vad det gamla huset kan användas till.

Om byggnaden går att renovera till en rimlig kostnad är en möjlighet att lokalerna kan användas av verksamheten i Kymlingeskolan på vardagar, och att lokalerna blir tillgängliga för olika aktiviteter för allmänheten under kvällar och helger.

Både huset och trädgården K-märkta
Förstudien ska göras av Sundbybergs stads fastighetsbolag Lokalfastigheter AB, som förvaltar och utvecklar många av de fastigheter och lokaler som används av stadens verksamheter, till exempel skolor, förskolor och idrottsanläggningar. Bolagets vd Marica Johansson är förhoppningsfull om Stora Ursviks gård, men kan förstås inte lova något:

– Huset är kulturminnesmärkt och det gäller även trädgården. En eventuell renovering måste ske på ett varsamt och klokt sätt, som tar hänsyn till kulturvärdena. Vi vet för lite om byggnadens skick idag för att kunna ge några besked om framtiden, men visst vore det fantastiskt om Stora Ursviks gård kunde återuppstå med trädgård och allt – och dessutom komma till glädje och nytta för både barn och vuxna?

Kommunens politiker avgör husets framtid
När förstudien är genomförd, gissningsvis omkring nästa höst enligt Marica Johansson, hamnar frågan om den gamla byggnadens framtid åter på kommunpolitikernas bord. Men då finns ett betydligt bättre underlag för att kunna ta beslut.

Vi är nog många som hoppas att det anrika huset ska få vakna till liv igen efter sin långa Törnrosasömn, slå upp sina dörrar och välkomna nya människor till Stora Ursviks gård.


Läs mer

Mitti Sundbybergs reportage

Ursviks historia