Ursvik får ny byggnad i trä

7 maj 2021

Nu är det bestämt att Ursvik får ett nytt landmärke i trä genom en ny byggnad med två huskroppar. Huskroppen med 6 våningar får en fasad i lärkträ, vilket förväntas sätta prägel på gatubilden i västra Ursvik och torget vid den nya tvärbanan. Bygget vid Ursviks torg planeras att sätta igång i höst och inflyttning planeras till 2023.

Det nya torghuset kommer ha två huskroppar, en med sex våningar och en med 14 våningar. Bakom utformningen står Belatchew Arkitekter och så här säger Elinor Blomberg på arkitektfirman om det nya höghuset:

”Vi ville skapa en välkomnande och öppen byggnad som återspeglar sin tid. Detta har vi gjort genom att lägga extra krut på restauranger och kulturverksamhet mot gata och torg. Det vill säga de funktioner som vävs samman med livet på torget och som gör platsen levande. Materialet vi främst har valt att arbeta med är trä. Ett material som känns självklart att överväga idag om man vill skapa en byggnad av sin tid och som dessutom har ett så lågt klimatavtryck som möjligt.”

Ska bli mötesplats
Tanken är att det nya torghuset ska bli en naturlig mötesplats nära tvärbanan med både restaurang, café och kulturell verksamhet. Dessutom planeras 119 nya hyresrätter i huset. Att en av huskropparna byggs i trä är ingen slump, istället är det en uttalad målsättning från både Sundbybergs stad och Förvaltaren. Så här säger Elinor Blomberg om byggnadens material- och färgval:

Trä är ett mjukt och varmt material som bidrar till den varma känslan vi vill skapa i Torghuset. I kombination med trä har vi valt att satsa på infärgad betong i sockelvåning och torn. När vi bygger det höga tornet, som innehåller bostäder med bra kvaliteter och en häftig utsikt, kommer vi lägga stor vikt vid att hitta kulörer som gör fasaden levande.”

Följ hos här på ursvik.se för mer uppdateringar kring utvecklingen i området och nya Ursviks torg.