Infon om Ursviks västra delar är uppdaterad och kompletterad

22 oktober 2020

I början av året publicerade vi en sida här på ursvik.se om Ursviks västra delar och de funktioner och möjligheter som kommer att utvecklas där. Nu har sidan uppdaterats och även kompletterats med en text om planeringen av förskolor samt låg- och mellanstadium i Ursvik.

Informationen på sidan om Ursviks västra delar är uppdelad i de olika funktioner som kommer att finnas i den nya stadsdelen. De flesta tidsangivelser om färdigställande är bedömningar utifrån vad som är känt idag och kommer att uppdateras successivt.

Avsändare av informationen är Stadsbyggnadsprojektet Ursvik – det långsiktiga samarbetet mellan Sundbybergs stad och de olika markägarna och byggherrarna i Stora Ursvik.

Här hittar du sidan om utvecklingen av Ursviks västra delar