Sveriges mest hållbara kommun (del 1): Mål och uppföljning

6 juli 2020

Hur gör man för att bli utsedd till Sveriges mest hållbara kommun? Och vad är nästa steg i utvecklingen? Med den här nyheten startar vi en serie om det lokala hållbarhetsarbetet i Sundbyberg och Ursvik, och varför det är viktigt för oss alla.

I februari publicerades nyheten att Sundbybergs stad blivit utsedd till Sveriges mest hållbara kommun 2020 av Dagens Samhälle. Det märktes att både Ursviksborna och övriga sundbybergare var, och är, stolta över att toppa listan med Sveriges alla 290 kommuner.

Stolt och glad var också Peter Schilling, kommunstyrelsens ordförande:

– Denna utmärkelse är ett kvitto på att vår politik ger effekt och att vi gör rätt. Sundbyberg är bäst i Sverige och för att fortsätta vara det så måste arbetet med hållbarhet genomsyra allt vi gör. Staden ska vara ekologiskt, socialt, och ekonomiskt hållbar.

Men vad har Sveriges till ytan minsta kommun egentligen gjort för att lyckas med bedriften? Hur har man fått hållbarhetsarbetet att genomsyra hela den kommunala verksamheten och därigenom uppnått en hållbar utveckling på elitnivå bland Sveriges kommuner?

Hållbarhet i budgeten
Per Nordenfalk, miljösamordnare på Sundbybergs stad, förklarar framgången med att kommunen har arbetat länge och målmedvetet med hållbarhetsfrågorna, samtidigt som det finns goda lokala förutsättningar här. Han pekar också på en annan viktig faktor:

– Ett stort och viktigt steg i kommunens hållbarhetsarbete var att integrera stadens övergripande sociala och miljömässiga mål, samt FN:s globala hållbarhetsmål, i stadens budget. På så sätt sammanför vi de tre dimensionerna av hållbarhet.

Att koppla hållbarhetsmålen till kommunens budget är inte bara effektivt, utan också naturligt. Många tänker kanske på hållbarhet som främst ekologisk och social, men den ekonomiska aspekten är lika viktig. Varken stater, kommuner, företag eller privatpersoner klarar sig långsiktigt om deras ekonomi inte är sund och hållbar. Per Nordenfalk fortsätter:

– Integrationen i budgeten innebär att varenda nämnd, förvaltning och helägt dotterbolag i Sundbybergs stad har kopplat mål, styrning och uppföljning till hållbarhetsmålen. Det finns nog inget kraftfullare förändringsverktyg än budgeten, eftersom den styr så mycket av vår verksamhet. Under 2020 ska vi också arbeta fram stadens strategi för hållbar utveckling, som vi kallar Lokal Agenda 2030.

Världens mest ambitiösa hållbarhetsagenda
De 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, som Sundbybergs stad alltså har integrerat i sin budget, är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. De globala målen har tagits fram för att vi ska uppnå fyra fantastiska saker i världen till år 2030 – avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa samt lösa den pågående klimatkrisen.


Klicka för att se större bild

Det är svårt att tänka sig något viktigare för mänskligheten och världen än att uppnå de 17 globala målen, som tar sikte på alla de stora utvecklingsfrågorna. Genom att bryta ner målen på kommunal nivå och på kommunens olika verksamhetsområden i budgeten, kan Sveriges till ytan minsta kommun dra ett desto större strå till den hållbara stacken.

För att lyckas krävs att alla samarbetar – Sundbybergs politiker och tjänstepersoner, företag, organisationer, föreningar och inte minst vi medborgare. Om vi alla är uthålliga och behåller vårt fokus kan Sundbyberg fortsätta vara ett inspirerande föredöme för andra.

Andra viktiga engagemang för hållbarhet
Sundbybergs stad är också medlem i föreningen Sveriges Ekokommuner, som kontinuerligt följer upp 16 gröna nyckeltal, samt i Sweden Green Building Council, som verkar för ett hållbart samhällsbyggande. Dessutom är Sundbybergs stad en Fairtrade City, en diplomering för kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion.

I kommunen finns även en klimat- och hållbarhetskommitté, som har en samordnande roll i arbetet för en hållbar stad. Kommittén har bland annat i uppgift att ta fram förslag till hållbarhetsmål med utgångspunkt i dokumenterad kunskap, globala och nationella mål, stadens organisation och goda exempel.

En nyhetsserie om hållbarhet i Sundbyberg och Ursvik
Utöver vilja, samarbete och uthållighet krävs kunskap, information och kommunikation. Därför startar vi med denna nyhet en serie om hållbarhetsarbetet i Sundbyberg, där vi också kommer att belysa satsningar, framgångar och utmaningar från vårt eget område Ursvik.