Roliga sommarjobb i Ursvik och Sundbyberg!

3 juli 2020

I och kring Ursvik och Sundbyberg finns det möjlighet att sommarjobba inom flera spännande yrken! Houssem, 16 år och Zahra, 18 år fick jobba på Sundbybergs Stad och bidra med sina idéer och tankar om hur platser i kommunen kan öka sin tillgänglighet och hur pop-up platser kan utformas.

I Ursvik och Sundbyberg finns det möjlighet för unga att söka sig till flera olika, spännande sommarjobb. Bland annat kan du söka dig till Sundbybergs Stad som ordnar jobb på kommunen och olika företag kring Sundbyberg. Du får då arbeta i två veckor någon gång under perioden juni – augusti. Kanske hittar du ett arbete som du trivs med och vill fortsätta att utvecklas inom?

Houssem och Zahra bidrog med kreativa idéer hos Sundbybergs Stad för bland annat Ursvik
Houssem, 16 år och Zahra, 18 år sökte arbete via Sundbyberg Stad, där de fick chansen att visa upp vad de går för i ett projekt som heter ”Bygg schysst” och som leds av just Sundbybergs Stad. Det är ett samarbete med markägarna i Ursvik för att säkerställa att området är trevligt och attraktivt även under utbyggnadstiden. Deras uppdrag? Att bidra med sina idéer på pop-up platser vid byggområdena i Ursvik. Dessutom fick de delta i ett projekt för lekplatsinventering. Där fick de komma med förslag på hur befintliga platser och lekplatser kan utvecklas för att locka dit fler besökare i olika åldrar i Sundbyberg.

”Att låta unga personer sommarjobba här ger oss en viktig inblick i vad de har för tankar och åsikter om området. Det ger oss nya synvinklar som är givande för oss. Jag tror och hoppas också att de har haft en rolig och givande tid hos oss, de har varit jätteduktiga”, säger Anna Sahlin på Sundbybergs Stad.

Radarparet kom bland annat fram till att en pop-up bör vara anpassad till ytan och att det är viktigt att göra denna trevlig med växter, sittplatser, små statyer och olika sorters spel exempelvis. Vidare kom de fram till att om man vill att barn och unga spenderar en längre tid på platsen behöver denna vara större och erbjuda flera olika sorters aktiviteter. Deras idéer presenterade de sedan tillsammans med sina skisser på hur nya pop-up platser kan utforma sig och placering för dessa samt utvecklingsmöjligheter på befintliga platser.

Huruvida Houssems och Zahras idéer blir till verklighet återstår att se. Att konstatera är att de fick vara med och bidra till hur man kan göra Ursvik och Sundbyberg till en ännu mer attraktiv plats att befinna sig i. Bra jobbat säger vi!

Vill du veta mer kan du gå in på Sundbyergs Stads hemsida eller kontakta deras sommarjobbsteam på 08-706 80 09 eller på sommarjobb@sundbyberg.se.