Gång- och cykeltrafiken mellan Ursvik och Rissne leds om

11 maj 2020

Med start idag, måndag den 11 maj, leds gång- och cykeltrafiken om mellan Ursvik och Rissne. Anledningen är att den tillfälliga gång- och cykelbron över Enköpingsvägen behöver rivas för att SL ska kunna utföra arbeten för Tvärbanan.  

Gång- och cykeltrafiken leds om via plankorsningen vid Oxenstiernas allé, där nya trafikljus över Enköpingsvägen installeras. Omledningsskyltning finns vid bägge ändarna av den gamla gång- och cykelbron, se kartbild nedan eller denna länk. En ny tillfällig gång- och cykelbana anläggs söder om Enköpingsvägen (mellan vägen och McDonalds) och ansluter till befintligt gång- och cykelstråk vid den tidigare bron.

Tvärbanan planeras börja trafikera Ursvik våren 2022
När den tillfälliga gång- och cykelbron har rivits kan SL påbörja arbetet med den nya bron för Tvärbanan, som ska gå över Enköpingsvägen på ungefär samma plats som den tillfälliga gång- och cykelbron. SL planerar att börja trafikera sträckan till norra Ursvik våren 2022.

Ny och permanent bro för gång- och cykeltrafiken
Omledningen av gång- och cykeltrafiken kommer att vara kvar tills Sundbybergs stads nya och permanenta gång- och cykelbro över Enköpingsvägen vid Kvarnvägen står färdig. Kommunens ambition är att den ska kunna öppna under 2023.

Gång- och cykeltrafikens omledning genom Ursviks västra delar kommer att förändras över tid, i takt med att kvarteren där byggs och färdigställs.

Den nya gång- och cykelbron samordnas med utformningen av den nya kvartersstrukturen på Ursvikssidan. När det arbetet är klart kan den nya gång- och cykelbron börja byggas. Det är tyvärr inte heller praktiskt möjligt att bygga både spårvägsbron och den nya bron för gång- och cykeltrafik parallellt.

Läs mer
Du kan läsa mer om bygget av Tvärbanan och omledningen av gång- och cykeltrafiken på Sundbybergs stads webbplats.