En park full av möjligheter

20 maj 2020

Det händer mycket vid Kvarnkullen. En ny förskola tar form och den gamla 1600-talskvarnen renoveras för fullt. Men det är bara början. Här ska en stadsdelspark skapas, med mängder av nya möjligheter för både stora och små. Amanda Clarin, biträdande projekteringsledare för Kvarnkullen på Sundbybergs stad, berättar mer om den historiskt intressanta höjdens spännande framtid.

Längst i söder av Ursviks västra delar ligger Kvarnkullen. Namnet på den skogbeklädda höjden har sitt ursprung i de två väderkvarnar som har stått här, varav den ena – Stora Stampan – finns kvar och renoveras idag.

Kvarnkullen är också namnet på den ambitiösa stadsdelspark som planeras här och som ska erbjuda något för alla. Så här beskrivs parken på informationssidan om Ursviks västra delar:

Vid Kvarnkullen skapas en stadsdelspark. Här planeras bland annat för en mindre idrottsyta, lekplats, hundrastgård samt en så kallad multiplats, med möjligheter till aktiviteter, umgänge och ”häng”. Kvarnkullen planeras också bli hemvist för Ursviks populära stadsodling. I anslutning till parken byggs även en ny förskola.

Parken kommer också att erbjuda uppvuxen natur och spännande kulturhistoria i form av den gamla 1600-talskvarnen Stora Stampan, som flyttades till Ursvik 1882 och nu renoveras. I samband med planeringen av Kvarnkullen har en medskapandeprocess med fokusgrupper pågått 2016–2018.

Intervju med Kvarnkullens biträdande projekteringsledare
Ursviksredaktionen har intervjuat Amanda Clarin, biträdande projekteringsledare för den nya stadsdelsparken, för att få veta mer. Visionsbilderna nedan kommer från arkitektbyrån Funkia och är bara övergripande skisser (de visar inte den exakta slutliga utformningen).


Amanda, hur skulle du själv beskriva Kvarnkullen för den som är nyfiken?

– Vi på Sundbybergs stad vill skapa en plats som erbjuder möjligheter för alla åldrar. Här ska finnas utrymme för exempelvis idrott, rekreation, stillhet, umgänge, picknick, stadsodling och promenader. Kvarnkullens stadsdelspark kompletterar Ursvik på ett väldigt bra sätt och många av funktionerna är efterlängtade.


Klicka på denna länk för att se större och mer högupplöst kartbild.

Hur går arbetet och vad händer vid Kvarnkullen idag?
– Det går fint! Vi planerar och projekterar för fullt. Än så länge är det mesta av området öppet och tillgängligt för allmänheten, förutom de delar som ligger i direkt anslutning till kvarnen, den nya förskolan samt ett område i den östra delen där markarbeten pågår. 

Vad händer med Kvarnkullens tillgänglighet när fler arbeten drar igång?
– Det är många byggnationer som ska genomföras för att vi ska kunna skapa alla funktioner. För att kunna jobba tidseffektivt och utan risk för tredje man, kommer större delen av parken att behöva stängas under produktionsfasen, som vi hoppas kunna starta nästa vår.

Vilka idrotter och andra aktiviteter kommer man att kunna utöva när området är klart?
– På idrottsplanen kommer man att kunna spela fotboll på ett granulatfritt konstgräs under sommarhalvåret och åka skridskor på vintern om det inte är för milt ute.

– Multiplatsen ska erbjuda klättervägg, bollkorgar, betongslänter för kickbike och skateboard samt en ljusvägg för bland annat konst och skuggteater.

– Vi planerar också att låta Kvarnkullen bli hemvist för Ursviks populära stadsodling. Där ska Ursviksbor som saknar en egen tomt att odla på, kunna odla egna grönsaker, kryddväxter, blommor och annat grönt.

Hur utformas Kvarnkullens lekytor?
– Kvarnkullen ska vara en attraktiv plats för barn i alla åldrar. Lekytorna planeras ungefär i mitten av parken. Lekplatsens södra del kommer att utformas för de mindre barnen med exempelvis sandlek. När man rör sig norrut därifrån, upp mot kvarnen och toppytan, blir det successivt mer utmanande aktiviteter som balanslek, klätterställningar, rutschkanor samt utforskande av parkens natur. Den nya förskolans härliga gård blir också en integrerad och naturlig del i parken, även om den förstås behöver vara inhägnad med staket och grind.   

Hur ser tidsplanen ut och när kan de olika delarna och funktionerna börja användas?
– Vi kan inte lova några exakta datum, eftersom det kan dyka upp saker som påverkar tidsplanen – både praktiska, politiska och ekonomiska frågor. Det blir också en utmaning att arbeta i ett naturområde med så stora höjdskillnader. De projekt som ligger först i planeringen är kvarnen och förskolan. Byggnation av de flesta övriga delar påbörjas enligt nuvarande planering våren 2021. Utifrån vad vi ser idag tror vi att de flesta funktioner och delar kommer att öppna någon gång under 2023 eller 2024, med undantag för multiplatsen, som vi hoppas kunna öppna våren 2022.

Hur har ni gjort för att fånga upp medborgarnas behov och önskemål?
– Under hösten 2016 och i en fördjupning 2018 genomfördes samtal i fokusgrupper. Deltagarna har varit barn och ungdomar i olika åldrar, nyblivna föräldrar, äldre samt personer med fysisk eller neuropsykiatrisk funktionsvariation. Sammantaget har 160 barn och unga, 50 vuxna och 25 pedagoger från huvudsakligen Ursvik, Rissne och Rinkeby deltagit. Dialogprojektet har möjliggjort medskapande för grupper som i många fall inte kommer till tals i den fysiska planeringsprocessen. Det har gett oss bättre förutsättningar att skapa en attraktiv, tillgänglig och välfungerande park för alla som kommer att vistas i den.  

 

Läs mer om Kvarnkullen
Om du vill veta mer om Kvarnkullen kan du ta del av länkarna nedan. Du kan också fortsätta följa parkens spännande utveckling här på ursvik.se.

Informationssidan om Ursviks västra delar på ursvik.se

Detaljplan och tillhörande dokument på Sundbybergs stads webbplats

Landskapsarkitekterna Funkia beskriver tankarna bakom parkens utformning

Ursviks och Kvarnkullens historia i sammanfattning