Ursviksbussen räddas och förlängs i ytterligare två år

25 februari 2020

Ursviksbussen – den extrainsatta linjen 504Y som idag går mellan Ursvik och Hallonbergen på kvällstid under torsdag till lördag – var från början ett lokalt och tillfälligt initiativ från Stadsbyggnadsprojektet Ursvik.

Fram till nu har bussen, som körs av SL:s operatör Arriva, huvudsakligen finansierats av Stadsbyggnadsprojektet Ursvik. Men från och med mars månad ingår 504Y i SL:s trafikavtal med Arriva. Busslinjen kommer att fortsätta gå som tidigare på fredags- och lördagskvällar, men inte längre på torsdagskvällar.

Om två år ska Tvärbanan börja trafikera Ursvik
I avtalet mellan SL och Arriva ingår finansiering av linje 504Y i två år från och med 1 mars 2020. Det innebär att bussen kommer att fortsätta köra ungefär fram till dess att Tvärbanan planeras börja trafikera Ursvik under våren 2022.

Robert Thorstenson, vd för Stora Ursvik KB, kommenterar förändringen:

– Med Ursviksbussen ville vi underlätta för boende och besökare att snabbt, tryggt och smidigt kunna ta sig mellan Ursvik och t-banan i Hallonbergen på helgkvällar, när den ordinarie tidtabellen av många upplevdes som alltför gles. Vi i stadsbyggnadsprojektet är glada över att SL nu tar över 504Y, som annars hade lagts ner i vår. Det känns också naturligt att SL tar ett större ansvar för kollektivtrafiken i det snabbt växande Ursvik.

För få resenärer på torsdagskvällarna
Bakgrunden till att Ursviksbussens torsdagstrafik försvinner är att de undersökningar som gjorts visar att det är för få passagerare på torsdagskvällarna för att motivera fortsatt trafik. Den sista torsdagstrafiken med 504Y blir nu på torsdag (27 februari).

Stadsbyggnadsprojektet Ursvik – som består av Sundbybergs stad tillsammans med Stora Ursvik KB, Förvaltaren, Bonava och HSB – kommer att fortsätta sin dialog med SL om ytterligare förbättringar av busstrafiken till och från Ursvik.