Sundbyberg är den mest hållbara kommunen i Sverige

21 februari 2020

Varje år utser nyhetsmediet Dagens Samhälle vilken av Sveriges 290 kommuner som är den mest hållbara ur både ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Den mest hållbara kommunen 2020 är också den till ytan minsta – nämligen vår egen Sundbybergs stad.

Dagens Samhälle har utvärderat och rangordnat kommunerna utifrån många olika kriterier, som i sin tur är kopplade till FN:s globala utvecklingsmål i Agenda 2030.

– Denna utmärkelse är ett kvitto på att vår politik ger effekt och att vi gör rätt. Sundbyberg är bäst i Sverige och för att fortsätta vara det så måste arbetet med hållbarhet genomsyra allt vi gör. Staden ska vara ekologiskt, socialt, och ekonomiskt hållbar, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Schilling (S) i ett pressmeddelande.  

Läs mer

Därför är Sundbyberg Sveriges mest hållbara kommun (nyhet i Mitti 13 februari)

FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling (Agenda 2030)