Historiskt fynd hittat i Ursvik

28 februari 2020

Gammalt mötte nytt när en grävskopa stötte på en flera hundra år gammal kvarnsten i grävningsarbetet för den nya tvärbanan. Kvarnstenen berättar en historia om det som en gång var en helt annan plats i det här området av Ursvik.

Den kvarnsten som en grävskopa stötte på i arbetet med den nya tvärbanan i Ursviks västra delar har sannolikt tillhört någon av väderkvarnarna på den intilliggande Kvarnkullen i Ursvik.

Kvarnstenen är närmare två meter i diameter, cirka två decimeter tjock och har en grovhuggen yta. Stenen är i granit och beräknas väga ca 1 ton.

Ett fynd tillhörande länets (och Stockholms?) äldsta kvarn
Stora Stampan i Ursvik från 1671 är länets äldsta kvarn och vissa tror att det även kan vara Storstockholms äldsta kvarn. Just nu renoveras kvarnen av Förvaltaren i Sundbyberg och ska framåt bli juvelen i den nya rekreationsparken kring väderkvarnen.

Marken runt Kvarnkullen är än idag rik på vatten. Förr var området en del av vattendragen från Järvafältet, via Rissne (den risiga ön), vidare via Lötsjön och Råstasjön – och ut i Östersjön. I och med fyndet av kvarnstenen har man därför kommit fram till att kvarnstenen tillhört en gammal brunn.

Rolf Hammarsköld är medverkande Bebyggelseantikvarie för projektet vid tvärbanan i Ursvik. Under upprustningen så är han med och hämtar upp historisk information och för protokoll på händelser från start till mål.

– Det är inte jättevanligt att det dyker upp en kvarnsten som i det här fallet. I vanliga fall återanvänds också kvarnstenar främst som trappstenar framför hus och som bordsskivor. I det här fallet har det använts som ett brunnslock och det är första gången jag har sett det. Det är samtidigt ganska logiskt att använda en kvarnsten på det här viset. Dels är det ett hål i mitten som man använt för att sänka ned och upp en hink och dels är kvarnstenen väldigt tung vilket skyddar brunnen på ett bra sätt. Det är också rimligt att den kommer från väderkvarnen som finns här då det stämmer bra storleksmässigt med stenen.

På väderkvarnen från 1671 finns idag en ny kvarnsten och Rolf tror att man för ca 100 år sedan bytte ut kvarnstenen som man nu hittat. Framåt ska dock kvarnstenen få flytta tillbaka till den plats där den en gång fyllde sin funktion.

– Nu ska kvarstenen vara under avspärrning. Men när parken vid den nuvarande väderkvarnen är klar runt april så ska den förflyttas tillbaka. Då kanske den ska bli till ett bord eller liknande och då får den åter en ny funktion.

Ett fynd som kvarnstenen berättar en historia. Det som idag ska bli ett nytt område med en tvärbana var en gång i tiden en jordbruksbyggd. Det många inte heller vet är att den här platsen i Ursvik en gång tillhörde Rinkeby.

– Den här platsen hette förut Rinkeby Kvarnkulle och tillhörde då också Rinkeby. Det är en gammal jordbruksbyggd där ett helt annat liv utspelat sig. Sådant kan vara fascinerande att blicka tillbaka till när vi idag ser en helt annan verklighet med vägar, höghus och så vidare. Kvarnstenen är en liten påminnelse av det jordbrukssamhälle som en gång var här.

Läs mer om Stora stampan i Ursvik.

Läs mer om Kvarnkullen i Ursvik.