Mycket nytt i Ursviks västra delar

28 januari 2020

Många i både Ursvik och närområdet ser fram emot att Tvärbanan och Ursviks torg ska bli klara. Men det blir också flera andra nya funktioner och möjligheter i den nya stadsdelen.

Ursvik har förändrats enormt sedan det nya området började utvecklas i början av 2000-talet. Utvecklingsarbetet planeras fortsätta till omkring år 2030, då närmare 20 000 människor beräknas bo i Ursvik (Stora och Lilla Ursvik tillsammans).

En av de största och viktigaste pusselbitarna i områdets utveckling är Ursviks västra delar, med bland annat Ursviks torg och Tvärbanans två hållplatser. Men den nya stadsdelen kommer också att erbjuda många andra nya funktioner och möjligheter.

Visionsbild/illustration

Tätare bebyggelse och mer service
Ursviks västra delar ska bli Ursviks mest stadslika område – med tätare bebyggelse och fler butiker, restauranger och annan närservice. Navet blir Ursviks torg, som får en egen hållplats för Tvärbanan, när den kommer hit år 2022.

I den nya stadsdelen planeras det också för skolor och förskolor, vård och apotek, dagligvarubutik, idrottshall, parker och mycket mer. Härifrån utgår nya förbindelser till närområdena söderut, västerut och norrut. Stadsdelen kommer att erbjuda många nya möjligheter för alla som bor eller vistas i Ursvik med omnejd.

Följ utvecklingen här på ursvik.se
Nu finns en ny sida här på ursvik.se där du kan läsa mer om, och följa, utvecklingen av Ursviks västra delar. Informationen är uppdelad i de olika funktioner som kommer att finnas i den nya stadsdelen. De flesta tidsangivelser om färdigställande är bedömningar utifrån vad som är känt idag och kommer att uppdateras successivt.

Avsändare av informationen är Stadsbyggnadsprojektet Ursvik – det långsiktiga samarbetet mellan Sundbybergs stad och de olika markägarna och byggherrarna i Stora Ursvik.

Här hittar du sidan om utvecklingen av Ursviks västra delar