Ursviksbussen förlängs till och med mars 2020

19 december 2019

Den extrainsatta busslinjen 504Y, även kallad Ursviksbussen, kommer att förlängas till och med mars 2020. Ursviksbussen har sedan hösten 2018 förstärkt kollektivtrafiken mellan Ursvik och tunnelbanan i Hallonbergen under kvällarna torsdag till lördag.

Ursviksbussen är ett initiativ från Stadsbyggnadsprojektet Ursvik, som utgörs av ett antal markägare och byggherrar i Ursvik samt Sundbybergs stad. Syftet med bussen är att underlätta för Ursviksbor och besökare att smidigt och tryggt kunna ta sig till och från Ursvik i väntan på att den ordinarie busstrafiken byggs ut och Tvärbanan börjar trafikera området

Sedan i våras har Ursviksbussen bekostats av bussoperatören Arriva, som i sin tur får betalt av SL. Tyvärr har SL och Arriva gemensamt kommit fram till att antalet resenärer på linje 504Y är för litet för att motivera fortsatt trafik, och Ursviksbussen skulle därför egentligen ha lagts ner efter sin avslutande körning i lördags kväll (14/12).

Stadsbyggnadsprojektet Ursvik bekostar förlängning
Stadsbyggnadsprojektet Ursvik anser att det är olyckligt att dra in Ursviksbussen utan att på annat sätt förbättra kollektivtrafiken till och från Ursvik. För att inte boende och besökare i Ursvik plötsligt och mitt i vintern ska bli av med den extrainsatta bussen, kommer Stadsbyggnadsprojektet Ursvik att bekosta en förlängning av linje 504Y till och med mars 2020. Därefter anser Stadsbyggnadsprojektet Ursvik att SL och Arriva måste ta sitt naturliga ansvar för en tillfredsställande kollektivtrafik i Ursvik.