Startskottet för 4000 nya bostäder, utökad närservice och Tvärbanan!

27 september 2019

Den 19 september togs ett första spadtag för utbyggnaden av Ursviks västra delar och Tvärbanans etablering i den nya stadsdelen.
– Det här är en viktig dag som symboliserar det vi behöver mer av i det här landet: Stadsutveckling hand i hand med infrastrukturella satsningar, sade trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M).

Det var en blåsig, men solig och vacker, torsdagsmorgon vid Kvarnkullen i Ursvik, Sundbyberg. Det är här, i skärningspunkten mellan natur, stad och viktiga knutpunkter, som de nya kvarteren ska uppföras. En satsning som kommer innebära stora fördelar för hela Ursvik.

Foto: Sara Trus


Fem miljarder, tio stationer och 22 vagnar
Medan nyfikna Ursviksbor, journalister, byggherrar och representanter från Sundbybergs stads politiska ledning mumsade spadtagstårta tog trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M) till orda.

– Tänk att vi står på en plats där det faktiskt inte fanns någonting, mer än en idé om att utveckla en modern stad. Och att vi nu är mitt uppe i denna stora generationssatsning, där vi ser en unik samverkan mellan bostadsutveckling och kollektivtrafik.


Från vänster: Kristoffer Tamsons, Stefan Bergström, Peter Schilling och Johan Storåkers.


– Nu ska vi ta ännu ett spadtag som markerar att ”här menar vi allvar, här driver vi fram vår tvärbana vid sidan av en historisk stadsutveckling”. Och det är ingen liten satsning vi talar om. Fem miljarder kommer att investeras i tio nya stationer och 22 nya vagnar, fortsatte Kristoffer Tamsons.

Tvärbanan. Foto: Wikimedia Commons

 

Johan Storåkers (L), kommunalråd och ordförande för kultur- och fritidsnämnden i Sundbyberg, nickade och tillade att dagens spadtag på många sätt är en milstolpe.

– Vi har länge kämpat för att Tvärbanan ska komma på plats. Bättre kommunikationer är en förutsättning för ett fungerande liv i hela Sundbyberg. Tack vare bra kollektivtrafik och gång- och cykelvägar, ska ni som bor här enkelt kunna ta er till både Stockholm och centrala Sundbyberg. Tanken är en hållbar livsstil med mindre utsläpp.

Närservice, aktiviteter och broar
Ursviks västra delar kommer att bli en stadsdel med tätare bebyggelse, grändgator, ett flertal parker, butiker, restauranger och annan närservice. Navet i området blir Ursviks torg, som också får en egen hållplats när Tvärbanan kommer hit år 2022.

Visionsbild på Ursviks torg


– Vi har redan kommit en bra bit på väg med kommersiell service och kultur- och fritidsaktiviteter i Ursvik. Detta är viktigt, då det bor många unga i området. Framöver kommer vi även satsa på konstnärlig utsmyckning, fortsatte Johan Storåkers.

Peter Schilling (S) är kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg. Han var också glad över att få vara på plats med en guldspade i högsta hugg.

– Det här är bland det bästa som finns, att få vara med och utveckla staden. Och Ursvik är en bra plats att vara på. Vi har Stockholm på ena sidan, som vi redan har en bro till. Vi bygger en bro till Rissne och en länk till de stora kontorshus som redan finns här.

Modern stadsdel med levande historiska minnesmärken
Stefan Bergström (C), gruppledare och kommunalråd i Sundbyberg, tog över mikrofonen och berättade hur den nya stadsdelen kommer att få stor betydelse för hela Ursvik.

– Närservice och kollektivtrafik är förstås nummer ett. Men vi ska också undersöka vad vi kan göra av Ursviks gård, som stått igenbommad i flera decennier. Vi kommer också renovera och ge nya vingar till 1600-talskvarnen Stora Stampan, en av Sundbybergs äldsta träbyggnader. Den kommer stå mitt i det som ska bli Kvarnkullens park, precis här bakom oss. Jag vill avsluta det här spadtaget med en uppmaning. Kom gärna med inspel om hur vi tillsammans kan göra Ursvik, denna väldigt urbana stadsdel, ännu bättre!

Planerat färdigställande
Flera gator och kvarter samt Tvärbanan till Ursvik beräknas vara färdiga 2022. Då har Sundbybergs stad fått tre nya tvärbanehållplatser: Rissne torg, Ursviks torg och Ursvik norra. Dessutom ska tre nya broar för gång-, cykel- och kollektivtrafik länka samman Ursvik med Rissne, Kista och Rinkeby.

Utvecklingen av Ursviks västra delar fortsätter sedan successivt med nya kvarter och funktioner tills stadsdelen är fullt utbyggd omkring år 2030.