Färgkodning ska underlätta sophanteringen i Ursvik

3 juli 2019

Sophanteringen i Ursvik är ett hett ämne och nu satsar Sundbyberg Avfall & Vatten på färgkodade sopinkast för att underlätta sophanteringen.

Många sorterar rätt, men kastar sedan soppåsar i fel inkast. Och när soporna hamnar i fel inkast kan matavfallet sällan gå till återvinning så som det är tänkt.

Därför gör Sundbyberg Avfall & Vatten nu åtgärder som ska underlätta för Ursviksborna att kasta soporna på rätt ställe. Bland annat så kommer de gamla skyltarna på inkasten ersättas av ny skyltning med tydlig färgkodning. Inkasten för matavfallen kommer också att smalnas av så att inga stora soppåsar går in.

Läs mer på Sundbyberg Avfall & Vattens hemsida.