Grundsärskolans elever bidrar till Kvarnkulleparkens utformning

8 april 2019

Kvarnkullen i sydvästra delen av Ursvik planeras för många efterfrågade aktiviteter och användningsområden. Bland annat en härlig naturpark, multisportplan med scen, fotbollsplan, klättervägg, förskola och terrasser för odling, samvaro och utsikt.


Arkitekten Stefan Petersson fångar upp synpunkter på Kvarnkulleparkens utformning från elever i den närliggande grundsärskolan i Rissne. På så sätt blir den nya parken tillgänglig för flera och bättre anpassad för barn.

Läs hela reportaget från lokaltidningen Mitt i.