Kommunen tar över P-övervakningen av ytterligare gator i Ursvik

18 januari 2019

Sundbybergs stad sköter sedan tidigare parkeringsövervakningen i nästan alla de delar av Stora Ursvik som är inflyttade och tillgängliga.

Från och med måndag 21 januari övergår även ansvaret för de sträckor på Skrivargatan, Arrendevägen, Brännarvägen och Forskningsringen som fram till nu har övervakats av CorePark, till Sundbybergs stad (se blåmarkerade sträckor i kartbilden nedan).

Detta innebär att det är kommunens boendeparkeringstillstånd och parkeringsautomater som gäller på de aktuella sträckorna samt att kommunens parkeringsvakter kommer att sköta övervakningen och utfärda eventuella parkeringsanmärkningar (P-böter) där.

Var alltid uppmärksam på gällande skyltning på plats när du parkerar.

Läs mer om vad som gäller för parkering i Stora Ursvik.