Ursviksbussen förlängs ett kvartal

29 december 2018

Beslut har tagits om att förlänga Ursviksbussen, linje 504Y, till och med 30 mars 2019. En utvärdering har gjorts som visar att den extrainsatta bussen tydligt har ökat antalet resenärer som reser kollektivt mellan Hallonbergen och Ursvik under veckoslutskvällarna.

Ursviksbussen går mellan t-banan i Hallonbergen och ett antal hållplatser i Ursvik på kvällarna från torsdag till lördag. Syftet är att möta Ursviksbornas önskemål om tätare busstrafik och trygga resmöjligheter under veckoslutskvällarna. Bakom satsningen står Stadsbyggnadsprojektet i Ursvik – det vill säga Stora Ursviks KB, Bonava, HSB och Sundbybergs stad.

Stadsbyggnadsprojektet kommer att, tillsammans med bussoperatören Arriva, inleda diskussioner med SL om att landstingets trafikförvaltning så snart som möjligt bör ta över ansvaret för linje 504Y på samma sätt som för vanliga busslinjer – alternativt utöka den ordinarie busstrafiken så att det växande Ursvik får fler avgångar.

Tills vidare har Stadsbyggnadsprojektet beslutat att förlänga Ursviksbussen i sin nuvarande form till och med 30 mars 2019, då ett nytt beslut behöver tas om bussens framtid.

Läs mer

Nyhet om Ursviksbussen, 12 oktober

Nyhet om Ursviksbussen, 14 augusti

Frågor och svar om Ursviksbussen

Avgångstider och tidtabell för Ursviksbussen (linje 504Y) hittar du bland de ordinarie tidtabellerna på www.sl.se eller i SL-appen.