Testperioden för Ursviksbussen förlängs

12 oktober 2018

Testet med den extrainsatta bussen 504Y förlängs till årsskiftet. Ursviksbussen har fått ett varmt och positivt mottagande av Ursviksborna, men behöver utvärderas under en längre period. Det blir samma körtider tills vidare, men från och med 1 november förändras en del av rutten på grund av byggarbeten.

Imorgon kväll, den 13 oktober, är sista kvällen i den första testperioden för Ursviksbussen. Tanken från början var att det skulle räcka med åtta veckor för att utvärdera testet, men det har visat sig vara alltför kort tid. Därför förlängs testet till och med lördag den 29 december.

Robert Thorstenson, vd på Stora Ursvik KB, berättar:

– Vi har fått positiv respons från Ursviksborna under de här första åtta veckorna, men det har visat sig vara för kort tid för att vi ska kunna göra en ordentlig utvärdering. Människors resvanor ändras inte så snabbt och vi behöver analysera passagerarstatistiken från bussoperatören Arriva lite mer i detalj.

Flera aspekter att utvärdera
Några av de frågor som behöver få tydligare svar är hur många som använder Ursviksbussen, vilka tider den används mest och om antalet resande ökar totalt sett jämfört med när bara den vanliga 504:an körde. Både Stadsbyggnadsprojektet Ursvik och Arriva bedömer att så är fallet, men det behövs ett bättre underlag.

Robert Thorstenson fortsätter:

– En extra buss är så klart något positivt, men kostar också mycket att köra. Vi gör det här testet för Ursvik och Ursviksbornas skull. Det som påverkar Ursvik positivt är förstås också bra för markägare, byggherrar och Sundbybergs stad, men samtidigt behöver vi väga nyttan mot kostnaderna på ett klokt sätt.

Syftet med Ursviksbussen är att den – i väntan på bättre ordinarie SL-trafik – ska fungera som en ”shuttle” mellan Hallonbergens t-bana och Ursvik under kvällarna på torsdag, fredag och lördag. Du kan läsa mer om Ursviksbussen i den här tidigare nyheten.

Delvis förändrad rutt från 1 november
På grund av bland annat byggnadsarbeten på södra delen av Milstensvägen kommer Ursviksbussen från och med 1 november inte att stanna vid den provisoriska hållplatsen på Milstensvägen, utan istället fortsätta på Ursviksvägen genom Lilla Ursvik på sin väg tillbaka till Hallonbergen.