Ursvik testar egen busslinje på helgkvällar

14 augusti 2018

Kommunikationerna i Ursvik har förbättrats, och om ett par år stannar också tvärbanans nya Kistalinje här. Samtidigt tycker många resenärer att busstrafiken borde vara tätare redan idag, inte minst på helgkvällar. Därför vill Stadsbyggnadsprojektet i Ursvik testa och utvärdera en extrainsatt ”Ursviksbuss” på kvällarna från torsdag till lördag.

I dialoger med de boende i Ursvik har det framkommit att SL-busstrafiken på framför allt helgkvällar är för gles idag. Man vill snabbt, smidigt och tryggt kunna ta sig till och från t-banan i Hallonbergen, även när man reser några timmar efter rusnings- eller dagtrafiken.

Det här vill Stadsbyggnadsprojektet i Ursvik försöka bidra till en lösning för. Konceptet som ska testas kallas Ursviksbussen, och är tänkt att möta Ursviksbornas önskemål om ökad mobilitet på helgkvällar – på ett sätt som också är miljömässigt hållbart.

Testperiod och utvärdering
Ursviksbussen ska testas under perioden 23 augusti till 13 oktober, och därefter utvärderas. Om testet faller väl ut är förhoppningen att Ursviksbussen ska kunna fortsätta köras på helgkvällar tills utbyggnaden av SL:s ordinarie kollektivtrafik har blivit bättre.

Beroende på utvärderingens utfall kan Ursviksbussen efter höstens test antingen fortsätta som under testperioden, modifieras i omfattning eller tider, eller läggas ner – till exempel vid lågt nyttjande.

En detaljerad tidtabell för testperioden ska tas fram och avgångstiderna kommer att vara sökbara i SL:s vanliga digitala reseplanerare.

Vill du veta mer? Här hittar du Frågor och svar om Ursviksbussen.