Området kring Enköpingsvägen utvecklas

25 maj 2018

Det är inte bara här i Ursvik det händer grejer! Sundbybergs stad har stora och spännande planer även för den så kallade Madendalen, alltså området kring Enköpingsvägen. 

När E18:s nya sträckning längs Kymlingelänken öppnade 2013 innebar det också möjligheten att utveckla området kring Enköpingsvägen (där E18 gick tidigare) till något mycket bättre.

Sundbybergs stad vill göra om Enköpingsvägen till stadsgata och komplettera området, som nu har fått namnet Madendalen, med nya bostäder, lokaler för handel samt mötesplatser. Syftet är att bygga bort Enköpingsvägens barriäreffekt, och att skapa levande kopplingar mellan kommunens olika delar.

Läs mer om visionen för Madendalen på Sundbybergs stads webbplats.


Visionsbild som visar hur området vid Enköpingsvägen kan komma att se ut i framtiden.
Illustration: Dinell Johansson.