Information om mellan- och högstadieskolan i Ursvik

8 maj 2018

Ursviks västra delar planeras för att bli mer stadslika och ge plats åt många fler Ursviksbor. Här skapas Ursviks torg med väl utbyggd närservice, två hållplatser för tvärbanan och mycket annat. I planerna ingår också en grundskola för elever i mellan- och högstadiet. 

Ursvik fortsätter att växa och utvecklas. De tätare och mer urbana västra delarna planeras för ytterligare omkring 11–13 000 boende. Det innebär förstås också att behoven av olika typer av service, omsorg och skola ökar i området.

Den planerade grundskolan har flyttats från den tidigare placeringen vid Ursviks torg till ett nytt läge cirka 150–200 meter norrut. Skolan kombineras med en idrottshall som är tänkt att kunna användas av både elever, lokala idrottsföreningar och andra motionärer.

Den verksamhet, till exempel en mötesplats för unga, som tidigare var tänkt att finnas i samma byggnad som skolan, kommer sannolikt att ligga kvar vid Ursviks torg.

Bättre läge för utomhusaktiviteter
Skolans nya placering ger bättre förutsättningar för en bra utomhusmiljö och innebär att skolan blir en del av länken mellan de nya stadsparkerna och Järvafältets naturreservat. I närheten av skolan planeras också en områdespark (större än kvartersparker och så kallade fickparker) samt ett parkstråk med olika utomhusaktiviteter.

Många faktorer påverkar
Enligt Sundbybergs stad är det mest sannolika scenariot utifrån vad som kan bedömas idag, att det blir en kommunal skola med omkring 600 elever, som bör kunna öppna höstterminen 2023. Planeringen och färdigställandet beror på flera faktorer, till exempel när områdets infrastruktur och bostäder blir klara, tvärbanans utbyggnad, Ursviks befolkningsutveckling, kapacitet i omkringliggande skolor och politiska investeringsbeslut.

Dagens skolmöjligheter
I Ursvik finns idag mellanstadium i KymlingeskolanUrsviksskolan och Älvkvarnsskolan samt högstadium i Älvkvarnsskolan. Andra högstadieskolor i närområdet och inom kommunen är Viktor Rydberg och Ängskolan i Sundbybergs centrum. I Rissne ligger Grönkullaskolan, och här planerar också Engelska skolan att öppna för årskurserna 6–9 till hösten 2019 (åk 4–5 öppnar till hösten 2018).

Läs mer om grundskolor och förskolor här på ursvik.se eller på Sundbybergs stads webbplats. Om du har frågor kan du också kontakta Sundbybergs stads grundskolesamordnare på barnochutbildning@sundbyberg.se eller via kommunens växel på 08-706 80 00.