Förändring i P-övervakningen 1 maj

27 april 2018

I takt med att olika delar av Ursvik färdigställs, tar Sundbybergs stad över både parkeringsövervakningen och förvaltningen av allmänna ytor.

Från och med 1 maj övergår parkeringsövervakningen på Gamla Enköpingsvägen, mellan Oxenstiernas allé och Brännarvägen, till kommunen. Det innebär att du som har boendeparkeringstillstånd från Sundbybergs stad kan parkera även på denna sträcka.

Corepark fortsätter tills vidare att ansvara för övervakningen på delar av Skrivargatan, Arrendevägen, Brännarvägen och Forskningsringen.

Vem som ansvarar för parkeringsövervakningen framgår av skyltning på plats, och skyltarna kommer att uppdateras inför förändringen på Gamla Enköpingsvägen enligt ovan.