De vanligaste frågorna – och svaren – på öppet hus

15 mars 2018

I torsdags och fredags höll Sundbybergs stad öppet hus i Stora Ursvik KB:s lokal på Gamla Enköpingsvägen. Totalt kom ett 60-tal besökare för att få veta mer och tycka till om bland annat utvecklingen av områdena Torget och Vallen samt tvärbanan i Ursviks västra delar.

För att locka fler besökare och skapa ett större engagemang, valde Sundbybergs stad att slå ihop samrådsmötet för Vallen med granskningsmötet för Torget och informationen om tvärbanan till ett samlat öppet hus. Eventet hölls både i torsdags (8 mars) klockan 17–19 och i fredags (9 mars) 9.30–11.30, för att så många som möjligt skulle kunna delta.

Fredrik Holmberg, kommunikationsstrateg på Sundbybergs stad, berättar:
– Vi ville testa ett nytt koncept för att nå fler Ursviksbor. Många är både nyfikna och engagerade i Ursviks utveckling, och vi kände att ett öppet hus skulle kunna få fler att vilja delta. Resultatet blev ett 60-tal besökare, 14 synpunkter och förslag i förslagslådan samt många frågor och bra samtal. Eftersom vi hade medarbetare på plats från olika avdelningar på kommunen kunde vi svara på det mesta.

Sju olika infostationer
Lokalen var uppdelad i sju stationer. Förutom samråd för Vallen, granskning av Torget och information om tvärbanan, fanns också stationer för grönytor/parkmiljöer, gatustrukturen, hållbarhet/service/lokaler samt en station med info om tidigare genomförda dialoger.

Ordet var fritt och samtalen kretsade kring allt möjligt. Ursviksredaktionen har frågat kommunens medarbetare vilka frågor som var vanligast och sammanställt dem i en lista med svar, se nedan. Några av medarbetarna frågade också besökarna vad de såg fram emot mest i Ursviks utveckling. Svaren blev ofta tvärbanan, fler parker för rekreation och lek samt en mer utbyggd närservice, med fler butiker, kaféer, restauranger och olika tjänster.

Fredrik Holmberg är nöjd med arrangemanget:
– Öppet hus fungerade riktigt bra och jag tror att vi kommer att satsa på det fler gånger när det känns lämpligt. Det är ett lite mer lättillgängligt och avspänt format, där alla kan komma till tals och som uppmuntrar det personliga mötet mellan medborgarna och kommunen på ett bra sätt. Vi fick med oss en del erfarenheter från både torsdagen och fredagen, så nästa gång ska vi göra det ännu bättre.


De vanligaste frågorna – och svaren
Här är de frågor som ställdes mest till kommunens medarbetare under öppet hus – och svaren.

Vad kommer att finnas vid Ursviks torg och när invigs det?
Torget blir ett nav för hela Ursvik. Här ska människor i alla åldrar kunna mötas och umgås. Butiker, närservice och kommunal verksamhet behöver kombineras på ett sätt som gör att torget blir en attraktiv plats som uppfyller många olika behov. Torget ska fylla såväl en praktisk som social funktion och bidra till att skapa en trygg och levande stadsdel. Färdigställandet kommer att ske etappvis, och en del i processen är granskningsmötet för detaljplanen, som genomförs här på öppet hus. 

Hur går arbetet med tvärbanan och när kan vi börja åka med den?
Alla nödvändiga politiska beslut finns på plats och det första spadtaget togs i februari. Tvärbanans så kallade Kistagren byggs ut successivt från Ulvsunda via bland annat Bromma flygplats, Ursvik, Kista och sedan vidare till Helenelund, där den ansluter till pendeltåget. Ursvik får två stationer, en vid torget och en i områdets norra del. Enligt planeringen ska stationerna i Ursvik kunna öppnas för trafik år 2021, och två år senare ska utbyggnaden vara klar fram till till Helenelund. 

Blir det några ytterligare tvärförbindelser, till exempel mot Solna? 
Det är landstingets trafikförvaltning som beslutar om nya SL-bussförbindelser. Vi på kommunen förser landstinget med underlag som visar på behovet av nya och utökade turer utifrån hur befolkningen växer i olika delar av Sundbyberg. Vi vet att Ursvik har stora behov av bättre kollektivtrafik och arbetar aktivt med att tydliggöra dem för trafikförvaltningen.

Berätta mer om den nya parken Kvarnkullen och vad som kommer finnas där? 
Kvarnkullen kommer att erbjuda en sjumannaplan för bollsporter samt en spontanyta med sittplatser och möjlighet till olika lekar och scenframträdanden. Det blir även odlingsmöjligheter, en större lekplats, picknickplats och upplevelseslinga. Parken kommer enligt planerna kunna vara klar tidigast omkring 2020–21. Utöver Kvarnkullen blir det ytterligare två stora parker i Ursviks västra delar, Vallen och Älvdansparken. Dessa gladde många besökare, som tidigare främst hade hört talas om Kvarnkullen.

Var kan våra ungdomar mötas? Planeras någon mötesplats för barn och unga? 
I de nya parkerna kommer det finnas aktiviteter och miljöer som vi hoppas kommer att locka barn och unga. En av byggnaderna vid torget möjliggör också för verksamhet som skulle kunna bli mötesplats för unga. Politiska beslut om detta är att vänta längre fram.  

Kommer det bli någon ny skola och förskola i området? 
I detaljplan Torget och Vallen planeras det sammantaget för fyra nya förskolor. Tre av dessa ligger i bostadshus och en i egen byggnad vid Kvarnkullen. I takt med att området växer ytterligare tillkommer ännu fler förskolor. Staden planerar också för en ny skola, men den ingår inte i de detaljplaner vi jobbar med nu, utan kommer i en senare etapp.


Mer om Ursviks utveckling
Läs mer om detaljplanerna för områdena Torget respektive Vallen på Sundbybergs stads webbplats. Där hittar du också övergripande information om utvecklingen och planeringen av hela Stora Ursvik.