Ursvik – i nationens intresse

18 januari 2018

När man går runt bland lekande barn, nybyggda hus och parkerade bilar i dagens Ursvik är det svårt att förstå hur hemlig och känslig den här platsen en gång var. Här har det forskats på kärnvapen, stridsgaser, bombflygplan och atomubåtar. Från Ursvik larmades världen om Tjernobyl 1986. Härifrån åkte personal från FOA, Försvarets Forskningsanstalt, till Blekinge 1981 och avslöjade att den grundstötta sovjetiska ubåten U-137 hade kärnvapen. Få kan berätta mer om Ursviks militära historia än spionexperten Johan Öhgren.

På det tidiga 1900-talet började stora delar av Järvafältet användas som övningsfält av militären. Ladugårdsgärdet öster om Stockholms innerstad hade blivit för litet för de alltmer storskaliga övningarna i modern krigföring.

I Stora Ursvik byggdes 1937 laboratorier för Försvarsväsendets Kemiska Anstalt, som senare blev FOA och därefter FOI, Totalförsvarets Forskningsinstitut. Dessa institutioner bedrev här avancerad och hemlig forskning och utveckling inom bland annat kärnvapen, undervattensteknik, stridssimulering och försvarsanalys – områden som i hög grad intresserar spionexperten Johan Öhgren.


Militärområdets gamla vaktstuga har fått ny utsikt

Dolda kameror och utställningar
När vi träffar Johan strax före jul, befinner han sig på Stora Ursviks KB:s kontor i hörnet Oxenstiernas allé och Gamla Enköpingsvägen för att titta på några gamla områdeskartor. Han visar även upp en del annat intressant material.


Johan Öhgren visar upp ett paraply av den farligare sorten

Vad är och gör en spionexpert? Johan får förklara:

– Den civila och officiella delen av min bakgrund är att jag 2004 startade ett företag som bland annat levererade spaningslösningar till polisen, militären och andra kunder. Vår främsta specialitet var dolda miniatyrkameror och mikrofoner, så kallade ”buggar”. Året därpå blev jag ombedd att hjälpa Armémuseum med utställningen ”Spioner!”. Det blev en stor succé som förlängdes från sex till arton månader och därefter delvis flyttade vidare till Aeroseum i Göteborg.

Framgångarna gav blodad tand. Johan märkte att kunskapsluckorna hos allmänheten var lika stora som intresset, och bestämde sig för att ändra på det. Fler utställningar och aktiviteter följde, bland annat den uppskattade Melker Mullvads spionskola för barn i Vaxholms kastell.


Gaffel med riskorn – och kamera

Spionmuseum nästa mål
Idag lägger Johan mycket tid och kraft på sitt stora hobbyprojekt; att hitta rätt samarbetspartners och lokaler för att kunna öppna Sveriges och Nordeuropas första riktiga underrättelse- och säkerhetstjänsthistoriska museum – eller ”spionmuseum” kort och gott.

– Det som driver mig är att få berätta om den här spännande delen av Sveriges militära historia. Jag vill inte bara visa upp häftiga prylar och spektakulära händelser, utan också ge ett sammanhang med bakgrunden, människorna och de svåra besluten som ofta togs på mycket höga politiska och militära nivåer, och kunde påverka hela världen.


Inga vanliga skruvar

Ursvik i världshändelsernas centrum
Tillbaka till Ursvik, som är något av en guldgruva för Johan. Han har hittat många spännande uppgifter om militärområdet i sin envisa research, bland annat genom att prata med personer som arbetade här när den militära verksamheten var igång. Det finns faktiskt världshändelser med tydlig koppling till Ursvik, och den allra största utspelade sig i mitten av 1980-talet.

– Härdsmältan i Tjernobyls kärnkraftverk 1986 blev inte känd för världen förrän mätutrustningen i vårt eget kärnkraftverk Forsmark plötsligt gav utslag för ökad radioaktivitet – men inte från den egna anläggningen, utan österifrån. FOA i Ursvik kopplades snabbt in och kunde konstatera att strålningen måste bero på ett haveri i Sovjetunionen. Först trodde man att haveriet hade inträffat i det mer närliggande Ignalina i Litauen, eftersom stråldoserna var så höga. Omvärlden larmades och snart klarnade bilden av katastrofen.


Tjernobyl efter katastrofen

FOA-medarbetare avslöjar kärnvapen på sovjetisk ubåt
En annan internationellt uppmärksammad händelse med kopplingar till Ursvik var den sovjetiska ubåten U-137, som gick på grund i Karlskrona 1981. Säkerhetsläget var då oerhört kritiskt. Den svenska marinen övervägde att borda ubåten, medan den sovjetiska flottan kraftsamlade i Östersjön strax utanför Sveriges territorialvatten. Sovjetunionen hävdade att ubåten hamnat i Blekinges skärgård av misstag och att den inte var utrustad med några kärnvapen – något som flera på FOA tvivlade på. Johan berättar om händelseutvecklingen:

– På mer eller mindre eget bevåg åkte två FOA-medarbetare ner till Blekinge med mätutrustning. De tog sig ut med båt och uppmätte onormal radioaktivitet i närheten av ubåtens torpedportar. När den politiske officeren ombord, Vasilij Besedin, såg svenskarna, försökte han skrämma iväg dem genom att sikta på dem med sin Makarov-pistol från tornet.


Sovjetiska officerare i tornet på U-137

Enligt senare uppgifter från både Besedin och ubåtens kapten, hade det sovjetiska marinkommandot beordrat besättningen att spränga ubåtens fyra kärnvapentorpeder om svenskarna försökte borda med våld. Varje enskild torped hade en sprängkraft motsvarande Nagasaki-bomben som fälldes 1945. För att undvika en katastrof och ytterligare eskalering av situationen, tog statsminister Torbjörn Fälldin och militärledningen beslutet att dra loss ubåten från grundet och bogsera den till den väntande ryska flottan på internationellt vatten.

Följ med på spionhistorisk vandring
De sista FOI-medarbetarna lämnade Ursvik 2005, men fortfarande syns många avtryck från den militära tiden. Varje vår brukar Johan hålla en eller flera uppskattade guidade vandringar i militärområdet. Den som följer med då inser snabbt hur viktigt Ursvik en gång var för Sveriges militära förmåga och försvar.

Här låg länge hela Mellansveriges lager av handeldvapen, och det tillverkades ammunition och minor i de välbevakade bergrummen. Här har också förvarats plutonium, gjorts djurförsök, utvecklats kolfibermaterial som används i JAS-planen och mycket annat. Lyckligtvis finns inte längre några spår kvar av arbetet med ABC-stridsmedel – det vill säga atomvapen, biologiska och kemiska vapen. Däremot många spännande historier om den avancerade och då topphemliga verksamheten.

Häng med på en av Johans guidade turer i vår så får du veta mer. Vi återkommer här på ursvik.se med mer information om vandringarna när det är dags.

Länkar

Läs mer om Ursviks historia

Johan Öhgrens Facebook-sida Swedish Spy Museum

Läs mer om FOA (Wikipedia)

Besök FOI:s webbplats