Ny förskola i Ursvik – Forskaren vill bli ett med naturen

4 december 2017


Till våren öppnar den nya förskolan Forskaren i Ursvik och för de barn som får en plats väntar ljusa luftiga lokaler med en utegård som är integrerad i naturen. Utöver Forskaren, har det också klubbats planer på ytterligare förskola, Kvarnkullen, som dock inte börjat byggas ännu.

I takt med att Ursvik växer behövs också fler förskolor och näst på tur står den nya förskolan Forskaren som ska ligga vid Gamla Enköpingsvägen. Själva byggnaden består av två våningar med ett trädäck som sträcker sig runt hela fasaden. Taket, som syns från de omkringliggande byggnaderna kommer täckas av så kallat lågväxande sedum, för att smälta in.

Huset är ritat av Origo arkitekter och ska uppfylla miljöklass silver, vilket innebär att akustik, klimat och inomhusluft är av hög kvalitet samt en låg energianvändning. Det är mestadels trä som används och på flera ställen finns stora glaspartier som ska ge fina ljusinsläpp och ge en känsla av kontakt med den omgivande naturen.

Fokus på Reggio Emilia
Inredningen på Forskaren har utformats för att passa den så kallade Reggio Emilia-pedagogiken, med ljusa kulörer och naturmaterial. Tanken är att barnen ska få en rogivande miljö för att kunna fokusera på sitt eget skapande. Också gården är tänkt att bidra till harmoni genom att den ursprungliga naturen bevarats i mesta möjliga mån. Det kommer också finnas utrymme för vattenlekar både inomhus och utomhus.

Förskolan är planerad att öppna i mars 2018 och kommer inledningsvis ta emot 30-35 barn till dess att gården är fullt utbyggd. Det beräknas ske till hösten och då ska det finnas plats för 160 barn fördelat på åtta avdelningar.

Kvarnkullen står på tur
Utöver Forskaren är det också en ytterligare förskola på gång i Ursvik. Nyligen klubbade nämligen kommunen igenom en plan på att bygga förskolan Kvarnkullen som ska rymma 120 barn. För att ta det första spadtaget inväntas dock ett formellt bygglov.

I först hand är tanken att de barn som nu går på förskola i Kymlingeskolans lokaler ska flytta över till Forskaren. Men den som är nyfiken och vill anmäla sitt intresse, gör det enklast till kösamordnaren på Sundbybergs stad, Anne-May Pettersson, 08 706 80 00, anne-may.pettersson@sundbyberg.se