HSB bygger kvarteret Atomen

6 december 2017

I Forskarparken har HSB genom bolagsförvärv köpt kvarteret Atomen av Bonava för att kunna bygga fler bostäder i Ursvik.

På fastigheten planeras för två huskroppar med totalt 63 bostadsrättslägenheter i ett högt och fritt läge. Säljstarten beräknas till andra kvartalet 2018 och preliminär inflyttning är 2020.

Stig Ahlén, affärsutvecklingschef på HSB Bostad, berättar om förvärvet:

– Ursvik är ett attraktivt område för våra medlemmar. Med närhet till kollektivtrafik och social och kommersiell service, såväl som till rekreationsområden, blir det här ett bra boende för flera olika målgrupper.

Länkar till mer läsning

HSB:s pressmeddelande om förvärvet

HSB:s beskrivning av projektet