Boendeparkering på Gamla Enköpingsvägen

7 november 2017

Nu kan du boendeparkera via Sundbybergs stad på anvisade platser längs Gamla Enköpingsvägen, även öster om Oxenstiernas allé.

Två förbättringar har genomförts gällande boendeparkeringen:

  1. De boende på Gamla Enköpingsvägen 152-164 kan boendeparkera via Sundbybergs stad, precis som de flesta andra i Ursvik.
  2. Nu kan alla i Ursvik med gällande boendeparkeringstillstånd parkera på anvisade platser på Gamla Enköpingsvägen, även öster om Oxenstiernas allé. Det gröna området i kartan visar var parkering är tillåten på anvisade platser och det röda visar var det är förbjudet att parkera.

Det är zonparkering som gäller här, precis som i de flesta andra delar av Ursvik. Det innebär att du endast får parkera där skyltningen på plats säger att det är tillåtet. Idag händer det också att bilar felparkeras vid infarten till sopsugsterminalen, vilket innebär stora problem för avfallshanteringen. Felparkering på den här delen av Gamla Enköpingsvägen övervakas av Corepark, men ansvaret kommer att övergå till Sundbybergs stad.

Läs mer om boendeparkering i Ursvik på sidan Parkering. Där hittar du också länk till den sida på Sundbybergs stads webbplats där du kan ansöka om boendeparkeringstillstånd samt betala din boendeparkering.