Bättre träningsmöjligheter med nytt ljus

3 november 2017

Med ny belysning blir Ursviks motionsspår ännu mer tillgängliga och dessutom blir det mer skonsamt mot miljön. Stockholms bästa motionsspår blir dessutom bättre skyddade mot strömavbrott.

När redaktionen besöker motionsgården i Ursvik en arla morgon i november är det redan ett antal motionärer ute i spåren, trots både kyla och mörker. Kanske är det den nya belysningen i 5-kilometersspåret lockar.

Sundbybergs Stad har nämligen under hösten bytt ut all belysning på slingan för att ge motionärer en tryggare och bättre belysning i spåret. Genom att välja LED-lampor har man också kunnat skapa en energisnålare belysning som är bättre för miljön.

Den som rört sig i spåren under tidiga hösten har säkert också sett det grävarbete som pågått längs slingan. Det beror på att kommunen också valt att gräva ner elledningarna mellan lamporna för att minska risken för att snötunga grenar ska falla ner på ledningarna och orsaka strömavbrott.

Våra skiftande årstider i Sverige gör belysning till en viktig faktor för motionärer som vill kunna röra sig i spåren året runt. I Sverige finns närmare 1700 elljusspår och med de nya LED-lamporna får Ursviks motionsgård ännu bättre förutsättningar att konkurrera om besökarna. Bra belysning gör dels spåren mer tillgängliga oavsett årstid och tid på dygnet, dels ökar det motionärernas trygghet och säkerhet.

Som vi alla vet så utsågs Ursviks motionsgård till Sveriges fjärde bästa motionsspår tidigare under året och rankingen innebar också att man var bäst i Stockholm. Med den nya belysningen säkerställs att motionsspåren ligger i framkant även framöver.

Så lämna pannlampan hemma och ta er ut i höstmörkret och njut av det fina nya upplysta spåret!