Ursviks kollektivtrafik förbättras successivt

6 oktober 2017

Sedan årsskiftet är SL-bussarnas turtäthet i rusningstrafik betydligt högre än tidigare. Det var ett viktigt steg på vägen till en bättre kollektivtrafik i Ursvik. 

Många i Ursvik tar bussen till och från tunnelbanan i Hallonbergen eller Rissne. Trafiken utökades vid årsskiftet under rusningstid, för att underlätta för alla som ska ta sig till jobbet, skolan eller andra aktiviteter.

Sundbybergs stad och Stadsbyggnadsprojektet Ursvik har en aktiv dialog med landstingets trafikförvaltning och SL kring tätare kollektivtrafik även under andra tider, som idag har lägre turtäthet. Vi hoppas kunna återkomma med nyheter om positiva förändringar även där på sikt.

År 2021 ska Tvärbanan enligt plan nå Ursvik. Det blir två hållplatser – en vid Ursviks torg och en i norra delen av området. Det är den så kallade Kistagrenen av Tvärbanan som kommer att passera Ursvik, se mer info hos Stockholms läns landsting.

Du kan läsa mer om busstrafikens nuvarande turtäthet i Ursvik i detta PM från Sundbybergs stad.