Vision 2030 för ett ännu bättre Sundbyberg

23 augusti 2017

De senaste tio åren har Sundbyberg utvecklats väldigt mycket och på många sätt. Den övergripande riktningen för utvecklingen har styrts av dokumentet Vision 2020, som antogs 2008. Nu har Vision 2030 tagits fram – med en ny och uppdaterad kompassriktning för ett ännu bättre Sundbyberg.

Visionen är ett sätt att förena invånare, näringsliv, föreningsliv och anställda i Sundbybergs stad för att tillsammans forma kommunens framtid. Den berättar inte i detalj hur allt ska genomföras, utan anger istället den övergripande riktningen och fungerar som en kompass i det dagliga arbetet och utvecklingen.

Tre kärnvärden
Sundbybergs vision utgår ifrån tre kärnvärden:

Levande: Sundbyberg är en levande, trygg och sammanhållen stad med liv och rörelse i alla stadsdelar. Staden är fylld av mötesplatser, ett stadsliv med all tänkbar service och gröna platser. Det är en stad där hela världen får plats – en stad för dig och hela ditt liv.

Nytänkande: Sundbyberg är en nytänkande, kreativ och modig stad. Här är vi nyfikna och flexibla och vågar göra annorlunda för att ständigt utvecklas och förbättras. En stad fylld av möjligheter för dig som vill växa och utvecklas.

Tillsammans: Sundbyberg är en stad fylld av gemenskap och närhet. Här finns plats för alla människor oavsett livsstil eller förutsättningar. Vi samarbetar och hjälps åt för att lyckas. Vi är en stad som växer bäst tillsammans.

Dialog, vykort och ordmoln
Framtagagandet av Vision 2030 har gjorts i dialog med boende, näringsliv, föreningsliv, medarbetare i kommunen och politiker. Det har hållits möten, fokusgrupper och workshoppar av olika slag.

En av övningarna gick ut på att skriva vykort från framtidens Sundbyberg, som beskrev hur kommunen upplevdes år 2030. De här beskrivningarna samlades ihop till ett så kallat ordmoln, som visar hur önskemålen och riktningen för kommunens utveckling ser ut.

Mer att läsa om Vision 2030 finns på Sundbybergs stads webbplats. Där kan du bland annat läsa en kortare aktuell nyhet om visionen samt ta del av ett intressant och mer detaljerat dokument från visionsarbetets början under våren 2016.