Grannsamverkan gör Ursvik tryggare

7 juni 2017

Trygghet är en avgörande faktor för att människor ska trivas i ett område. Polisen är förstås en viktig aktör för att upprätthålla ordning, men även som privatperson kan du göra stor nytta i det lokala trygghetsarbetet. I Ursvik finns två grupper för samverkan mot brott – en i Lilla och en i Stora Ursvik. Vill du också bidra till att göra Ursvik tryggare och mindre attraktivt för brottslingar – och samtidigt lära känna dina grannar bättre?

Lite förenklat kan Grannsamverkan beskrivas som ett lokalt socialt nätverk där de boende hjälps åt att ha koll på vad som händer i närområdet, hur man kan förebygga skador och skydda sin bostad mot brott. När något händer eller om man misstänker brottslig aktivitet informerar man varandra och ibland även en kontaktperson på polisen. Syftet är att göra området tryggare och mindre attraktivt för brottslingar. Och det är bevisligen effektivt.

Ursvik, dokumentation

Så här berättar en av de lokala kontaktpersonerna i Ursvik:

– Vi har bidragit till att polisen har kunnat gripa flera brottslingar. Bensin-, bostads- och grävmaskintjuvar har åkt dit tack vare våra insatser. Vi arbetar inte bara reaktivt, utan även proaktivt med olika typer av information och genom att vara en bra kontaktyta för polisens långsiktiga arbete. Nyligen fick vi höra från vår poliskontakt att vi har gjort Ursvik till norra Storstockholms lugnaste område. Jag vet inte säkert om det stämmer, men utan tvekan gör vi stor skillnad för tryggheten och för att göra Ursvik till ett svårjobbat område för brottslingar.

Två områdesgrupper i Ursvik
Grannsamverkan i Lilla Ursvik har funnits länge, men i det nybyggda Stora Ursvik bildades gruppen för två år sedan, då några boende ordnade ett möte i Älvkvarnsskolan med polisen, Sundbybergs stads säkerhetsansvarige och M-politikern Mikael T Eriksson (idag kommunstyrelsens ordförande). Det blev ett väldigt positivt och konstruktivt möte, som innebar starten för verksamheten. En av mötets initiativtagare berättar:

– Vi var trötta och ledsna på de inbrott i främst bostäder och bilar som var vanliga då. Polisen gjorde stora ansträngningar, men de hade ju inte samma möjlighet som vi boende att finnas på plats. Ju fler vi blir, desto bättre täckning och effektivitet får vi. Vårt mål är att göra Ursvik ännu tryggare och säkrare, och vi testar flera olika koncept som ska bidra till att vi når dit.

Alla hjälps åt och delar på ansvaret
Grannsamverkan i Stora Ursvik består idag av 17 kontaktombud, som ansvarar för olika delar av området, varav tre också är så kallade huvudkontaktpersoner gentemot polisen. Fler kontaktombud är välkomna och ju fler boende som deltar, desto mer trygghet kan skapas. Man delar på ansvaret tillsammans, och alla i gruppen har vanliga jobb, fritidsintressen och familj, så det handlar inte på något sätt om att lägga all sin fritid på Grannsamverkan.

Läs mer och delta i det lokala trygghetsarbetet
Av praktiska och säkerhetsmässiga skäl nämner vi inga namn i den här nyheten, men om du vill veta mer om vad Grannsamverkan innebär kan du besöka www.samverkanmotbrott.se, där du hittar mer info och några korta informationsfilmer. Vill du engagera dig lokalt i Stora Ursviks grupp skickar du ett mejl till grannsamverkanstoraursvik@gmail.com. De kan också hänvisa dig till gruppen för Lilla Ursvik om du bor där.

Ta chansen att bidra till ett tryggare och trevligare Ursvik!