Boendeparkering i Ursvik

22 juni 2017

På sistone har boendeparkeringen i Ursvik och andra delar av Sundbyberg diskuterats flitigt, både hos kommunen och bland de boende. Här reder vi ut vad som gäller.

Först togs ett beslut i maj som sade att boendeparkeringen i de delar av Ursvik som sköts av Sundbybergs stad skulle upphöra 1 juli. Det beslutet revs dock upp, eftersom det ansågs att frågan inte var tillräckligt utredd och att beslutet inte var tillräckligt förankrat.

Läget idag är att möjligheten till boendeparkering i Ursvik finns kvar tills vidare och att ett nytt beslut ska tas av Sundbybergs stad den 19 september.

Läs mer på Sundbybergs stads webbplats.