Positiva svar om Milot

7 mars 2017

De undersökningar som Försvarsmakten genomförde i militärområdet (Milot) i somras visar att det inte finns någon risk för människors hälsa med dagens markanvändning. Ett par kompletterande undersökningar görs under våren för att säkerställa denna slutsats.

Läs mer på Sundbybergs stads webbplats.

MilotSkog2