Konsten är en del av Ursvik

24 mars 2017

Konst ska vara på museer och inte mitt på gatan, kanske någon kan tycka. Men då kanske man nog ska söka sig till andra områden än Ursvik, för i den nya stadsdelen som växer fram är konstverk viktiga inslag i gatumiljön. Vi har nystat i bakgrunden till satsningen på konst i Ursvik och även tagit reda på lite mer om konstverken som du kanske passerar dagligen i vardagen.

Konstverk i stadsmiljöer kan ha många olika funktioner. Dels kan de uppmuntra till reflektioner och kreativitet genom att hjälpa oss att bryta av från det invanda och ordnade. Konstverk kan bidra till att stimulera människors fantasi, drömmar och förhoppningar. Konstverk kan också uppmuntra till aktivitet, möten och interaktion genom sin utformning. Och de kan även ha en praktisk funktion, som vissa av konstverken har i Ursvik, där vissa ger välbehövligt ljus och andra erbjuder en plats att sitta på.

En gemensam insats
Arbetet med smycka Ursvik med konst har drivits fram av både markägare, byggherrar och kommunen. Tillsammans tog de 2009 fram en programförklaring som beskrev den roll som de ville att konsten skulle spela i Ursvik. Tre konstnärer valdes ut och dessa fick stor frihet i att utforma sina konstverk som färdigställdes under perioden 2011 till 2014.

Det var viktigt att konsten skulle spegla vår samtid på ett tydligt eller abstrakt sätt. Man ville också att konsten både skulle knyta an till Ursviks historia och den nya stadsdel som nu växer fram. Därutöver har det också varit viktigt att konsten passar många olika typer av människor och åldersgrupper och är väl integrerad i den övriga stadsmiljön.

Väcker känslor
Kanske älskar du något av konstverken, kanske hatar du något. Det är ofta konstens funktion, att väcka känslor, att förena. Konst kan också ibland ge en sorts själ till ett område och göra platsen mer personlig, nära och levande.

Oavsett om du håller med eller inte, så kan det vara kul att lära sig lite mer om några av de verk som pryder vår stadsmiljö.

Park i Gata
Om du inte är bekant med begreppet fickpark sedan tidigare är du ursäktad. Fickpark är en avgränsad plats i stadsrummet där växt- och trädplanterade parköar samsas tillsammans med hårda ytor som asfalt och betongsten. Konstnären Monika Goras tanke har varit att besökaren ska röra sig i sicksack mellan olika upplevelserum där man kan sitta, umgås och göra aktiviteter. Konstverket har uppförts i samarbete med landskapsarkitekten Mårten Setterblad från Nyréns.

Marbles 2014
Kosnstverket vid Långa Torget är gjort av den holländske konstnären Daan Roosegaarde. Det är en interaktiv ljus- och ljudupplevelse med tolv skulpturer. Ljudet ökar i styrka när någon närmar sig dem och ljuset ökar i styrka när det blir mörkt och lyser med full styrka vid beröring. För barn kan det vara kul att veta att de tål att klättras på. Inspirationen är hämtad från fornnordisk historia med inslag som lägereldar men även nutidens hypermoderna stadsmiljö med ljud- och ljusvärldar. Även detta konstverk har uppförts i samarbete med landskapsarkitekten Mårten Setterblad från Nyréns.

Natur ++
Det här konstverket är gjort av konstnären Thomas Nordström och finns vid Kymlingeskolan. Det består av bänkdjur och ljusträd som ska utmana dina tankar om vad som är natur. Konstnären vill väcka diskussioner kring begrepp som närmiljö och ekologi. Målet är också att uppmuntra till interaktion och lek och därför passar placeringen vid skolan extra bra.

Läs mer om alla konstverk här