Sundbyberg hetast i Sverige

17 februari 2017

Under 2016 färdigställdes rekordmånga bostäder i Sundbybergs stad. Totalt blev det närmare 1 000 nya bostäder, vilket är en ökning med över 15 procent jämfört med året innan. Stadsbyggnadsprojektet i Ursvik bidrar förstås till de fina tillväxtsiffrorna.

Sundbyberg är inte bara Sveriges till ytan minsta kommun. Det är också Sveriges idag hetaste utvecklingsområde, enligt kommunstyrelsens ordförande Mikael T. Eriksson.

UrvsikVy

Totalt ska det byggas över 20 000 nya bostäder i Sundbyberg fram till år 2030, då man uppskattar att det kommer att bo cirka 83 000 invånare i kommunen (idag är det 48 000).

De kommande åren görs därför stora investeringar för att möta den positiva befolkningsutvecklingen, inte minst i förskolor och skolor.

Flest nya bostäder byggs i stadsdelarna Ursvik, Rissne, Hallonbergen, Ör och centrala Sundbyberg. Ursvik står för det allra största bidraget med närmare 7 000 nya bostäder.

Läs mer i nyheten från Sundbybergs stad