Ny parkourhall lockar lekfulla

13 februari 2017

Många ser det framväxande Ursvik som en kontrastrik plats där avkoppling och äventyr förenas, där grönytor blandas med stadsmiljö. Så det känns naturligt att stadsdelen nu också blir värd för vad som är Stockholms första, och Sveriges största, parkourhall.

För parkour kan upplevas som kontrasternas rörelse, ses som både en sport och en konstform, en aktivitet och en livsstil. Från sitt ursprung på Paris gator på 80-talet har parkouren kommit till oss i Ursvik, närmare bestämt till den gamla pansarvagnshallen på Milstensvägen.

Även om parkour ofta utövas utomhus i stadsmiljö finns det ett växande intresse hos utövare att också få träningsmöjligheter inomhus, inte minst på grund av vårt karga klimat och långa vintrar. Fram tills nu har parkourutövare varit förpassade till små provisoriska inomhusutrymmen spridda över Stockholmsområdet.Parkour

Parkour viktig spontanidrott
Därför var det oerhört välkommet när Sundbybergs Stad beslutade att upplåta den gamla militäranläggningen i Ursvik till parkoursporten. Kommunen har länge haft som mål att främja spontanidrott vid sidan av den mer organiserade traditionella idrotten och såg en stor potential i parkour.

Föreningen Street Mentality fick ansvar att bygga och driva verksamheten i den nya hallen. Den ideella föreningen har sedan några år tillbaka samlat parkourintresserade i Sundbyberg och drivs av en stark vilja att få fler att upptäcka parkour, inte minst genom speciella satsningar på tjejer och nyanlända ungdomar.

Eldsjälar har slitigt
Utan Street Mentality hade det varit svårt att ro projektet i hamn. Föreningens medlemmar har under flera månader slitigt med att få all inredning på plats i den 900 kvadratmeter stora hallen. Snickare och byggtekniker har följt upp det som byggts av medlemmarna och säkerställt att allt uppfyller säkerhetskraven.

Resultatet, med allt från från trampoliner till mobila hinder och skumgummigrop fanns att beskåda när hallen invigdes i början av februari med pompa och ståt. Förutom medlemmarna fanns också kommunansvariga och ett hundratal barn och ungdomar på plats för att prova sporten och utforska sin lekfullhet.