Hur får Ursviks gator och kvarter sina namn?

28 februari 2017

I takt med att Ursvik växer behövs nya gatu- och kvartersnamn. Nu senast har det planerade området kring Ursviks torg fått nya namn av Sundbybergs stad. Planarkitekten Manne Berndtsson berättar hur det går till när nya gator och kvarter ska döpas.

I västra Ursvik blir bebyggelsen tätare och ännu mer stadslik än i övriga delar av området. Ursviks torg blir ett nav för olika typer av service, och här kommer en av Tvärbanans två stationer i Ursvik att ligga. De här delarna är inte bebyggda ännu, men förberedelserna är i full gång och en del av det arbetet är att ge namn till de nya gatorna och kvarteren.

UrsvikTorget2

Gedigen analys
Manne Berndtsson är planarkitekt på Sundbybergs stad, och sitter med i den så kallade Namnsättningsgruppen, som tar fram de namnförslag som sedan ska godkännas av de folkvalda politikerna. Manne berättar hur arbetet går till:

– Namnsättningsgruppen består av flera olika kompetenser från kommunen. Vi försöker hitta en historisk anknytning till platsen, och rådfrågar därför Sundbybergs stadsmuseum. Det är viktigt med ett tydligt tema, så att området upplevs hänga ihop även genom sina gatu- och kvartersnamn. Därför tittar vi på platsen ur olika perspektiv, som kulturhistoria, verksamheter, händelser, topografi och natur. Det kan även finnas intressanta personer med anknytning till platsen, som får sätta sin prägel på namnen. Eftersom män och manliga yrken är kraftigt överrepresenterade i historieskrivningen, försöker vi idag ofta hitta namn med kvinnlig anknytning.

Manne

Jordbruk i västra Ursvik
Den långa och bebyggda gata som ligger närmast de kommande västra delarna av Ursvik heter Ladugårdsgatan, eftersom det förr i tiden fanns jordbruksmark i området. I närheten ligger också den kvarn som har gett Kvarnkullen sitt namn. När en så tydlig kulturhistorisk koppling kan göras, använder man ofta den som tema för namnen. Därför har de nya gatorna i Ursviks västra delar fått namn som Kvarngatan, Mjölgatan och Axgatan – medan kvarteren heter saker som Höladan, Stallet och Killingen.

Ursvik_nya_namn2

Ibland behövs fantasi
Namnsättningsgruppen undersöker alltså platsens historia för att se om det går att återknyta till den, så att nutiden och framtiden får med sig något från dåtiden. I Ursvik gick det att hitta en tydlig kulturhistorisk koppling till platsens gamla jordbruk, och därigenom ett bra namntema. Men hur gör man när den typen av ledtrådar saknas? Manne berättar om ett exempel från närområdet:

– I Brotorp hittade vi inget motsvarande och passande tema, så där fick vi själva komma på ett tema för de nyare delarna av området. Då gäller det att ha koll på vad andra närliggande områden har för namn, så att temat blir någorlunda unikt. De namnbeslut vi tar idag kommer ju att leva vidare under väldigt lång tid, så det är viktigt att vi landar rätt. I Brotorp valde vi till slut hundraser, och därför har de nya gatorna namn som Brukshundsvägen, Vinthundsgatan och Stövarvägen.

Länk till högupplöst pdf med gatu- och kvartersnamn i Ursviks västra delar (12 MB)