Ja till Tvärbanan i landstinget

16 december 2016

I tisdags röstade landstingsfullmäktige i Stockholm ja till utbyggnaden av Tvärbanan från Ulvsunda till Helenelund, med två hållplatser i Ursvik. Det innebär att projektet startar nästa år och att Tvärbanan ska nå Ursvik år 2021.

Den så kallade Kistagrenen av Tvärbanan kommer att bestå av åtta kilometer spår, tio hållplatser, 20 vagnar och en uppställningshall i Rissne. Kostnaden för projektet beräknas till närmare fem miljarder kronor.

Tvarbanan
Illustration: SLL

Ursvik kommer enligt planerna att få två stationer, Ursviks torg och Ursvik norra. Tanken är att den nya grenen ska byggas i två etapper. År 2021 ska Tvärbanan nå Ursvik, och år 2023 ända fram till Helenelund i Sollentuna, där man kan byta till pendeltåg.

Läs mer i Mitt i Stockholm.