Undersökningen av Milot

7 oktober 2016

Milot_560px bred HEMSIDA

Många undrar vad som händer på det gamla militärområdet, där det tidigare i år hittades spår av föroreningar i marken. Statusen idag är att provtagningar har genomförts och att resultatet nu sammanställs.

I somras genomfördes en grundlig provtagning av mark och grundvatten i Milot. Beställare av provtagningen var den tidigare markägaren Försvarsmakten. På Sundbybergs stads webbplats finns mer information om undersökningen.

Exakt när undersökningen är färdig är inte klart idag, men den ska presenteras under senhösten. Vi kommer då att återkomma med mer information.