Cykel, trafik och tvärbanan

10 april 2016

Tvärbanan – projektet framskrider sakta med säkert

Stockholms läns landsting beslutade i höstas att fortsätta arbetet med tvärbanans Kistagren och två hållplatser i Ursvik. Just nu pågår planering, projektering och upphandlingar samtidigt som  markundersökningar mot Kista har påbörjats. Det som återstår nu är det formella genomförandebeslutet som väntas i juni och som innebär att byggnationen av tvärbanan kan starta på allvar 2017 och vara färdigbyggd till Ursvik år 2021. Därefter kan den byggas färdigt till Kista och Helenelund och ytterligare två år senare, 2023, är tvärbanan färdig för hela sträckan. Läs mer här.

Avstängning av cykelvägen på Gamla Enköpingsvägen
Nedanför området vid Forskarparken kommer Gamla Enköpingsvägen mellan Milstensvägen och sopsugsanläggningen att stängas av för gång- och cykeltrafik under 2016 och 2017. Vägen rivs för att anlägga nya ledningar och kommer att vara inhägnat under byggtiden, endast tillgänglig för byggtrafik. Skyltning till alternativa vägar sitter uppe. Här kan du läsa mer och se en bild på vilken del som är avstängd och vilka andra cykelvägar som finns till och från Ursvik.

Nya byggvägar
Nu leds byggtrafiken till området vid Forskarparken in dels via Gamla Enköpingsvägen och dels från Milstensvägen. Här kan du se en bild över hur trafiken går.

Det rullar lättare till och från Kista
Nu har Sundbybergs stad lagt asfalt på den del av gång- och cykelvägen som går mellan Milot och anslutningen mot Kista.

Bro mellan Ursvik och Rinkeby
Bron mellan Ursvik och Rinkeby för gående, cyklister och kollektivtrafik byggs sedan en tid och blir klar sommaren 2017. Förbindelsen mellan stadsdelarna skapar en bytespunkt mellan tvärbanan i Ursvik och t-banan i Rinkeby och innebär också att det lättare går att nå den service som finns på båda sidor av E18. I och med bron blir även pendlingsstråket för cykel mellan Husby/Kista och Bromma/Vällingby sammanlänkat.  Läs mer om bron på Sundbyberg stads sida.

Kör försiktigt!
Sundbybergs stad har budgeterat för att lägga 3 miljoner till trafiksäkerhetshöjande åtgärder under 2016 i Lilla och Stora Ursvik samt Brotorp. Vad det blir för åtgärder är dock inte beslutat än. Väghinder och andra anordningar gör dock inte hela jobbet, det är den som sitter bakom ratten som gör skillnaden.

 

DSC_8451