Nu gör vi Ursvik fint!

30 mars 2016

I mitten av april sker en välbehövlig vårstädning i Ursvik. Då går Sundbybergs stad samt byggherrar och markägare som ingår i Stadsbyggnadsprojektet Ursvik, samman för en gemensam insats i området.

Det byggs mycket i Ursvik och från de olika byggarbetsplatserna har en del skräp spridits vidare och hamnat utanför stängslet. Till det kommer en hel del vanligt skräp. Oavsett varifrån skräpet har kommit vill vi att Ursvik ska vara en fin plats att vistas på. Redan nu har viss städning startat men den största insatsen sker den 11 – 15 april.

Ett stort område ska fräschas upp

På bilden nedanför kan du se det område som kommer att städas av stadsbyggnadsprojektet.Det gäller all mark och alla vägar utom den tomt- eller kvartersmark som bostadsrättsföreningar och enskilda fastighetsägare ansvarar för. Utanför städområdet städar alltså antingen Sundbybergs stad eller privatpersoner på sina respektive tomter. Det röda streckade området är inhägnat och inte tillgängligt för privatpersoner. Här ska byggas nästan 1000 bostäder och förskola. Läs mer om det här.

Skräpplockardagarna i Sundbyberg

I vår sker även Skräpplockardagarna i hela Sundbyberg. Det är en nationell manifestation mot nedskräpning arrangerad av Håll Sverige rent. Arrangemanget äger rum 25 april- 4 maj och då uppmanar kommunen sina medborgare att engagera sig extra mycket för en renare närmiljö. Det sker både genom att konkret plocka skräp de här dagarna men syftar också till att människor uppmärksammar och tar ansvar för sin närmiljö. Vill du hjälpa till på Städplockardagarna eller veta mer så finns mer information på Sundbyberg stads webbplats.

Städområde Ursvik_m Dp3